Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Erbjudande till deltagande arbetsplatser: Pendla grönt kampanj och resvaneundersökning

De arbetsplatser som anmäler sig till Cykelvänlig arbetsplats innan den 15 april får möjlighet att göra en kostnadsfri resevaneundersökning, en kartläggning av hur resorna till och från arbetsplatsen och i tjänsten ser ut. Under maj månad kan deltagande arbetsplatser i vara med i en rolig kampanj där de anställda kan vinna fina priser. Ta chansen och haka på!

Pendla grönt under maj och ha chans att vinna fina priser!

Under maj månad kan deltagande arbetsplatser i Cykelvänlig arbetsplats vara med i utmaningen Pendla grönt. Utmaningen går ut på att medarbetare cyklar, går, rullar, åker kollektivt eller samåker till jobbet minst tio gånger. Alla som deltar är med och tävlar om presentkort i cykelbutik, kollektivtrafikkort hos Värmlandstrafik eller biobiljetter. När tävlingen är slut utser vi även den bästa arbetsplatsen där störst andel medarbetare har pendlat grönt under minst tio dagar.

Som kontaktperson på arbetsplatsen behöver du hjälpa oss att sprida kampanjen på arbetsplatsen. Vi sköter övrig administration, ordnar text till utskick eller intranätsinlägg, fixar en informationsaffisch att skriva ut och en informationssida där de medarbetare som vill delta anmäler sig. Vi står också för priser. För medarbetare som inte använder dator finns det möjlighet att skriva ut ett formulär och fylla i det på plats.

Inspirationsträffar

Under året kommer vi anordna några inspirationsträffar där kontaktpersonerna får möjlighet att nätverka.

  • 14 mars har vi en startträff för Cykelvänlig arbetsplats 2024 där vi ses och delar erfarenheter och goda exempel. Vi gör också en rundvandring i Samhällsbyggnadshuset för att kolla på hur cykelvänlig vår egen arbetsplats egentligen är.

Startmöte för nya arbetsplatser

De arbetsplatser som anmäler sig får ett erbjudande om att delta på ett digitalt startmöte. Där informerar vi om Cykelvänlig arbetsplats. Det finns även tid till att diskutera förutsättningar och möjligheter för att öka cyklandet och det hållbara resandet.

Kartlägg jobbresorna med en resvaneundersökning

Vill ni göra det enklare för era medarbetare att resa hållbart till och från jobbet? Då är ett bra första steg att kartlägga hur resorna till arbetsplatsen ser ut idag. Under våren 2024 erbjuds deltagande arbetsplatser i cykelvänlig arbetsplats att genomföra en resvaneundersökning. Resvaneundersökningen är helt utan kostnad.

Vad är en resvanundersökning?

Syftet med en resvaneundersökning är att hjälpa deltagande arbetsplatser att kartlägga hur medarbetarna reser till, från och i jobbet. Undersökningen genomförs genom en digital enkät där medarbetarna får svara på frågor om exempelvis hur de reser till jobbet och vilka transportmedel de väljer under olika delar av året.

Varför ska man genomföra en resvaneundersökning?

Om du som arbetsgivare vill underlätta för medarbetarna att resa hållbart till, från och i jobbet så är ett bra första steg att kartlägga hur resvanorna på arbetsplatsen ser ut idag. En resvaneundersökning ger en bra nulägesbild av hur långt medarbetarna har till jobbet och vilka transportmedel de väljer idag. Utifrån resultaten på undersökningen kan du se vilka åtgärder och satsningar som skulle underlätta för medarbetarna att resa mer hållbart.

Hur går resvaneundersökningen till?

Alla arbetsplatser som är anmälda till Cykelvänlig arbetsplats senast 15 april får möjlighet att genomföra en resvanundersökning under mars-april 2024. Steg ett är att anmäla sin arbetsplats till cykelvänlig arbetsplats.

Projektet Cykelvänlig arbetsplats tar fram enkäten för resevaneundersökningen som sen arbetsplatsen sprider till sina medarbetare. Projektet sammanställer enkäten i en Powerpoint-rapport samt förslag på förbättringsåtgärder.

Sidan publicerad: 2024-02-01

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?