Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Val i årskurs 1

Här hittar du information för dig som går i årskurs 1 och ska göra ditt individuella val, val av programfördjupning eller ditt inriktningsval.

Program

Programinnehåll på barn- och fritidsprogrammet

Val av yrkesutgång

Du kan välja mellan följande yrkesutgångar:

 • Barnskötare/elevassistent
 • Väktare

Så här gör du ditt val av yrkesutgång

Val av yrkesutgång för barn- och fritidsprogrammet görs i skolans egen regi, under våren, via en länk du får av din studie- och yrkesvägledare.

Utdrag ur belastningsregistret

Inför APL (praktik) kräver arbetsgivare utdrag från belastningsregistret. Ett utdrag ur belastningsregistret beställer du på polisens hemsida Länk till annan webbplats.. Du tar med ditt utdrag till din APL-plats första dagen. Du som ska göra APL inom bevakningsbranschen (yrkesutgång väktare) behöver ett fullständigt utdrag ur belastningsregistret. Det görs också kontroller i andra register.

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du läser 100 poäng under årskurs 2 och 100 poäng under årskurs 3. Om du har frågor, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet. En utförlig guide samt räknehjälp finns på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Programinnehåll på bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktningsval

Du kan välja mellan följande inriktningar:

 • Husbyggnad
 • Mark och anläggning
 • Måleri
 • Plåtslageri

Om antalet platser är färre än antalet sökande kommer ett urval, utifrån jämförelsetalet från betygen i kurserna nedan, att göras.

 • Engelska 5
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Matematik 1a
 • Bygg- och anläggning 1
 • Bygg- och anläggning 2

OBS! Om du är intresserad av att arbeta som träarbetare eller murare ska du välja inriktning husbyggnad.

Så här gör du ditt inriktningsval

Val av inriktning för bygg- och anläggningsprogrammet görs i skolans egen regi, under maj månad, via en länk du får av din studie- och yrkesvägledare.

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du läser 100 poäng under årskurs 2 och 100 poäng under årskurs 3. Om du har frågor, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Öppen för alla på bygg- och anläggningsprogrammet

 • Tätskikt, 100 p
 • Arkitektur - hus, 100 p
 • Plåtslageri - svetstekniker, 100 p

Inriktning måleri

 • Måleri - äldre måleritekniker, 100 p

Inriktning mark och anläggning

 • Röj- och motorsåg, 100 p

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet. En utförlig guide samt räknehjälp finns på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Inriktningar och kurser på Ekonomiprogrammet

Val av inriktning:

 • Ekonomi
 • Juridik

Valmodulen är öppen 9 januari till 8 februari 2024. Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig kring valet. Valet görs på elev.karlstad.se där du väljer Dexter (blå). Du loggar in på sidan med samma användarnamn och lösenord som till din dator.

Individuellt val

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Det individuella valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser för eget intresse. Totalt behöver du välja 200 poäng från det utbud skolan erbjuder.

Kursutbud individuellt val Länk till annan webbplats.

Övrig information kring regler för vidare studier.

För utförlig information om examen, behörigheter, meritpoäng samt information kring hur du räknar ut ditt jämförelsetal hittar du på antagning.se Länk till annan webbplats.

Programinnehåll på el- och energiprogrammet

Inriktningsval

Inför ditt andra år ska du välja en av följande inriktningar:

 • Automation
 • Elteknik

Om antalet platser är färre än antalet sökande kommer ett urval att göras. Urvalet görs utifrån jämförelsetalet från betygen i följande kurser:

 • Engelska 5
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Matematik 1a
 • Datorteknik 1a
 • Elektromekanik
 • Energiteknik 1
 • Mekatronik 1

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du läser 100 poäng under årskurs 2 och 100 poäng under årskurs 3. Om du har frågor, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Öppen för alla på el- och energiprogrammet:

 • Plåtslageri - svetstekniker, 100 p

Inriktning automation

 • Förnybar energi, 100 p

Inriktning elteknik

 • Programmerbara styrsystem, 100 p

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet. En utförlig guide samt räknehjälp finns på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Programfördjupning

Estetisk kurs eller Matematik 100 p (gäller alla)

 • Estetisk kommunikation 2 ”Musikal”, 100 p
 • Estetisk kommunikation 2 ”Bild-film-foto-media”, 100 p
 • Matematik 2b, 100 p

Inriktning Musik väljer dessutom programfördjupning 200 poäng

 • Engelska 7, 100 p (kan även läsas som individuellt val)
 • Ensemble 2, 100 p (kan även läsas som individuellt val)
 • Gehörs- och musiklära 2, 100 p
 • Körsång 2, 100 p (kan även läsas som individuellt val)
 • Matematik 3b, 100 p (kan även läsas som individuellt val)
 • Musikimprovisation, 100 p
 • Musikproduktion, 100 p

Inriktning Mediacreator väljer dessutom programfördjupning 400 p

 • Engelska 7, 100 p
 • Film och TV-produktion 1, 100 p
 • Fotografisk bild 1, 100 p
 • Grafisk kommunikation 1, 100 p
 • Textkommunikation 1, 100 p

Inriktning Bild väljer dessutom programfördjupning 200 poäng

 • Spår 1: Animation 1 och Animation 2
 • Spår 2: Digitalt skapande 2 och Grafisk illustration

Du väljer antingen Spår 1 eller Spår 2, där någon av kurserna kan bytas ut mot Engelska 7. Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Du som läser moderna språk i årskurs ett har bara totalt 100 poäng kvar att välja.

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Programinnehåll på fordons- och transportprogrammet

Inriktningsval

Inför ditt andra år ska du välja en av följande inriktningar:

 • Karosseri och lackering
 • Lastbil och mobila maskiner
 • Personbil
 • Transport

Om antalet platser är färre än antalet sökande kommer ett urval att göras. Urvalet görs utifrån jämförelsetalet från betygen i följande kurser:

 • Engelska 5
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Matematik 1a
 • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden
 • Fordonsteknik – Introduktion

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du läser 100 poäng under årskurs 2 och 100 poäng under årskurs 3. Om du har frågor, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Inriktning karosseri och lackering

 • Småreparationer - karosseri, 100 p

Inriktning lastbil och mobila maskiner

 • Flerbränslefordon, 100 p

Inriktning personbil

 • Flerbränslefordon, 100 p

Inriktning transport

 • Godstransporter specialisering - distributionstransporter, 100 p

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet. En utförlig guide samt räknehjälp finns på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Programinnehåll på försäljnings- och serviceprogrammet

Individuellt val

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Det individuella valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser för eget intresse. Totalt behöver du välja 200 poäng från det utbud skolan erbjuder.

Kursutbud individuellt val Länk till annan webbplats.

Övrig information kring regler för vidare studier.

För utförlig information om examen, behörigheter, meritpoäng samt information kring hur du räknar ut ditt jämförelsetal hittar du på antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programinnehåll på hantverksprogrammet - frisör och hår- och makeupstylist

Val av yrkesutgång

Inför ditt andra år väljer du mellan någon av följande yrkesutgångar.

 • Frisöraspirant
 • Hår- och makeupstylist

Så här gör du ditt val av yrkesutgång

Val av yrkesutgång för hantverksprogrammet görs i skolans egen regi, under våren, via en länk du får av din studie- och yrkesvägledare.

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du läser 100 poäng under årskurs 2 och 100 poäng under årskurs 3. Om du har frågor, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Du har möjlighet att göra ett individuellt val som följer den yrkesutgång du valt.

Yrkesutgång frisöraspirant

 • HT - Frisör 4 - specialisering Fördjupning klippteknik, 50 p
 • VT - Frisör 4 - specialisering Fördjupning färgteknik, 50 p

Yrkesutgång hår- och makeupstylist

 • HT - Hantverkstekniker 4 - specialisering Hudvård fördjupning, 50 p
 • VT - Hantverkstekniker 4 - Smart styling 1, 50 p

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet. En utförlig guide samt räknehjälp finns på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Programinnehåll på hotell-och turismprogrammet

Individuellt val

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Det individuella valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser för eget intresse. Totalt behöver du välja 200 poäng från det utbud skolan erbjuder.

Valmodulen är öppen från 1 december till och med 13 februari. Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig gällande valet.

Kursutbud individuellt val Länk till annan webbplats.

Övrig information kring regler för vidare studier.

För utförlig information om examen, behörigheter, meritpoäng samt information kring hur du räknar ut ditt jämförelsetal hittar du på antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska göra både inriktningsval och individuellt val.

Inriktningsval

Du kan välja mellan följande två inriktningar:

Kultur

 • Filosofi 2, 50 p
 • Kultur och idéhistoria, 100 p
 • Litteratur, 100 p
 • Psykologi, 50 p
 • Samtida konstuttryck, 100 p

Språk

 • Latin - Språk och kultur, 100 p
 • Språk inklusive Engelska 7, 300 p

Programfördjupning

Humanistiska programmet väljer 100 p programfördjupning. Om du vill läsa Matematik 2b väljer du den till årskurs 2, övriga kurser inför årskurs 3.

 • Människans språk 2, 100 p (obligatorisk)
 • Retorik, 100 p (obligatorisk)
 • Engelska 7/Entreprenörskap/Naturkunskap/Matematik 2b alternativt Matematik 3b, 100 p

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Du kan välja upp till 100 poäng individuellt val till årskurs 2. Om du inte gör något val till årskurs två väljer du istället 200 poäng till årskurs 3. OBS! Valet till årskurs tre gör du nästa år.

Kursutbud individuellt val

Så här gör du ditt val

Inriktningsval

Inriktningsvalet gör du på blankett som finns att hämta hos SYV.
Blanketten mejlas eller lämnas till din studie- och yrkesvägledare under perioden tisdag 9 januari - onsdag 7 februari 2024.

Omval för inriktningsval kan du göra fram till söndag 12 maj 2024. Ny blankett lämnas då till studie- och yrkesvägledare.

Önskar du läsa någon utökad kurs, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Om du läser Engelska 6 i årskurs 1 och vill fortsätta med Engelska 7 i årskurs 2 måste du välja kursen inom det individuella valet. Väljer du språkinriktningen så ingår engelska 7.

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Du ska göra både inriktningsval och individuellt val.

Inriktningsval

Du väljer en av följande två inriktningar:

Naturvetenskap

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Programfördjupning

 • Engelska 7
 • Matematik 5

Naturvetenskap och samhälle

 • Geografi 1
 • Samhällskunskap 2
 • Biologi 2

Programfördjupning

 • Engelska 7
 • Naturvetenskaplig specialisering
 • Politik och hållbar utveckling

Idrottsprofil

Båda inriktningarna går att kombinera med idrottsutbildning

Läser du RIG/NIU påverkar detta programfördjupningens kurser enligt nedan.

Naturvetenskap

Engelska 7 och Matematik 5 ingår inte i idrottsprofil.

Naturvetenskap och samhälle

Engelska 7 och Naturvetenskaplig specialisering ingår
inte i idrottsprofil.

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Du kan välja upp till 100 poäng individuellt val till årskurs 2 och då måste du välja kurser som går på förmiddag eller kväll. Om du inte gör något val till årskurs 2 väljer du istället 200 poäng till årskurs 3. OBS! Valet till årskurs 3 gör du nästa år.

Kursutbud individuellt val

Så här gör du ditt val

Inriktningsval

Inriktningsvalet gör du på blankett som finns att hämta hos SYV.
Blanketten mejlas eller lämnas till din studie- och yrkesvägledare senast 7 februari 2024.

Omval för inriktningsval kan du göra fram till 12 maj 2024.
Ny blankett lämnas då till studie- och yrkesvägledare.

Individuellt val

Önskar du läsa någon utökad kurs, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Programinnehåll på restaurang- och livsmedelsprogrammet

Val av inriktning:

 • Kök och servering
 • Bageri och konditori

Valmodulen är öppen 9 januari till 8 februari 2024. Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig kring valet. Valet görs på elev.karlstad.se där du väljer Dexter (blå). Du loggar in på sidan med samma användarnamn och lösenord som till din dator.

Individuellt val

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Det individuella valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser för eget intresse. Totalt behöver du välja 200 poäng från det utbud skolan erbjuder.

Kursutbud individuellt val Länk till annan webbplats.

Övrig information kring regler för vidare studier.

För utförlig information om examen, behörigheter, meritpoäng samt information kring hur du räknar ut ditt jämförelsetal hittar du på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Inriktningar och kurser på Samhällsvetenskapsprogrammet

1. Inriktningsval

Du kan välja mellan inriktningarna:

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

2. Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Du kan välja upp till 100 poäng individuellt val till årskurs 2. Om du inte gör något val till årskurs två väljer du istället 200 poäng till årskurs 3. OBS! Valet till årskurs 3 gör du nästa år.

Kursutbud individuellt val

Om du läser Engelska 6 i årskurs 1 och vill fortsätta med Engelska 7 i årskurs 2 måste du välja kursen inom det individuella valet.

3. Programfördjupning

Samhällsvetenskapsprogrammet väljer 100 poäng programfördjupning inför årskurs 3.

Du kan göra dina val under perioden:
Måndag 9 januari - söndag 4 februari 2024.

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Du ska göra tre val.

 1. Inriktningsval
 2. Programfördjupning, 100 poäng
 3. Individuellt val

1. Inriktningsval

Du kan välja mellan följande inriktningar:

 • Design- och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik - virtuella världar 
 • Produktionsteknik - robotteknik
 • Samhällsbyggande och miljö - arkitektur*
 • Teknikvetenskap

*Dessa inriktningar går att kombinera med idrottsutbildning.

2. Programfördjupningsval

Välj 100 poäng inför årskurs 2:

 • Fysik 2, 100 poäng
 • Miljö och energikunskap, 100 poäng

Här gör du ditt inriktningsval och programfördjupningsval:

Valformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Du ska nu till årskurs 2 välja 100 poäng. För att ditt schema ska bli så bra som möjligt väljer du kurser som ges på förmiddagen eller kvällstid. Resterande 100 poäng väljer du nästa år.

Har du läst moderna språk under årskurs 1, har du endast 100 poäng kvar att välja och det valet ska du göra nu eller i årskurs 3 beroende på vilken kurs du väljer. Välj inte digitalt skapande på individuella valet om du tror/tänker välja kursen som programfördjupning i årskurs 3.

Kursutbud individuellt val

Om du läser Engelska 6 i årskurs 1 och vill fortsätta med Engelska 7 i årskurs 2 måste du välja kursen inom det individuella valet.

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Programinnehåll på VVS- och fastighetsprogrammet

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du läser 100 poäng under årskurs 2 och 100 poäng under årskurs 3. Om du har frågor, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Du har möjlighet att göra ett individuellt val som följer din yrkesinriktning.

Inriktning VVS

 • Energiteknik 1, 100 p
 • Energiteknik 2, 100 p (kan sökas av de som läst Energiteknik 1).

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Först får dina betyg ett siffervärde.

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0

Det siffervärde du nu har satt för varje betyg multiplicerar du med kursens gymnasiepoäng. Lägg sedan ihop samtliga betygsvärden i ditt samlade betygsdokument. Summan av dina betygsvärden delar du sedan med summan av gymnasiepoängen för de kurserna.

En mer utförlig guide samt räknehjälp finns på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Det individuella valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser för eget intresse. Totalt behöver du välja 200 poäng från det utbud skolan erbjuder.

Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig gällande valet.

Kursutbud individuellt val Länk till annan webbplats.

Övrig information kring regler för vidare studier.

För utförlig information om examen, behörigheter, meritpoäng samt information kring hur du räknar ut ditt jämförelsetal hittar du på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterad: 2024-03-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida