Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kontaktuppgifter för stiftelser

Flyttas in på annan sida? Här hittar du kontaktuppgifter till de som ansvarar för stiftelser i Karlstads kommun.

Kontaktpersoner inom olika områden

Stiftelser inom vård och omsorg

Stiftelser inom kultur och fritid

Stiftelser inom studier

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida