Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Grafisk profil

Vår grafiska profil förstärker bilden av Karlstad. Den ger oss ett enhetligt ansikte utåt och en tydlig avsändare.

Solen tillsammans med texten Karlstads kommun eller karlstad.se är vår logotyp. Alla verksamheter i Karlstads kommun ska använda sig av den. De ska också kommunicera enligt den grafiska profilen. Vår grafiska profil talar bland annat om:

  • vilka typsnitt som ska användas,
  • hur bilderna ska se ut,
  • vilka färger som passar bäst.

Handboken visar hur vi ska se ut

Den grafiska handboken finns till för att förenkla arbetet när vi ska kommunicera. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller anvisningar, råd och tips. Den visar hur vi ska se ut till exempel:

  • i trycksaker,
  • i presentationsmaterial,
  • i filmer,
  • på skyltar och fordon,
  • i annonser,
  • på affischer.

Den grafiska handboken uppdateras kontinuerligt.

OBS! Om du har problem att öppna filen i Safari, försök med en annan webbläsare.

Har du frågor om vår grafiska profil?

Då är du välkommen att kontakta Linda Olsson, kommunikationsstrateg.
Mejla till linda.olsson@karlstad.se eller ring 054-540 10 23.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?