Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sveriges bild av Karlstad

Karlstads kommun gör regelbundet varumärkesundersökningar. Den senaste visade att Karlstad möter mycket positiva attityder i landet. De tillfrågade förknippade Karlstad med främst solen. Därefter med Klarälven, Vänern, natur och människor. 

Varumärkesundersökning

I september 2022 genomfördes varumärkesundersökningen Bilden av Karlstad på uppdrag av Karlstads kommun. Syftet med undersökningen var att få en bild av hur Karlstad uppfattas i övriga Sverige.

Ett nationellt representativt urval bestående av 800 personer fick svara på vad de tycker om Karlstad – deras svar ger en bild av varumärket Karlstad och blir en bra bas för ett långsiktigt varumärkesarbete.

Karlstads kommun gör regelbundet varumärkesundersökningar för att få en bild av hur resten av Sverige uppfattar Karlstad. De tidigare varumärkesundersökningarna gjordes 2008, 2011, 2014, 2018 och 2022. Resultatet i 2022 års varumärkesundersökning visar över tid på en positiv utveckling i de flesta områden.

Undersökningen resulterade även i ett attraktionsindex som kan jämföras med andra städer som gjort undersökningen.

Karlstad förknippas främst med solen

De flesta svarar spontant solen när de hör talas om Karlstad. Enligt Tendensor så finns det inget liknande exempel i Sverige när det gäller konstruerat platsbegrepp. Det är unikt för Karlstad – och har en positiv laddning!

– Detta måste vara världsrekord i konstruerat platsbegrepp. Det finns inget liknande exempel i Sverige, det är unikt för Karlstad och det är positivt laddat, säger Per Ekman, varumärkesexpert och VD på Tendensor.

Efter solen förknippas Karlstad främst med Värmland, Färjestad, sport, Klarälven, Vänern och natur. De flesta tror att närheten till naturen, miljön, vattnet och solen skulle vara det bästa med att bo i Karlstad. Därefter följer att det är fint, läget, närheten till Norge och att det är tryggt.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida