Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Till dig som arbetsgivare

Här hittar du information för arbetsplatser som ska ta emot feriearbetare.

Registrera arbetsställe

Du kan anmäla din arbetsplats som arbetsställe om den ingår i kommunens egna förvaltningar och bolag eller om den är en offentlig organisation. Ideella föreningar kan också vara arbetsställen för feriearbete.

Anmälan av platser för företag var öppen mellan 16 januari och 8 februari.


Ta emot feriearbetarna

Först och främst vill vi tacka för att du ställer upp och tar emot feriearbetare på din arbetsplats. Ofta är feriearbetet ungdomens första kontakt med arbetslivet. Därför är det mycket viktigt att den erfarenheten blir både positiv och lärorik.

Planera en introduktion

Du hjälper både feriearbetarna och dig själv om du första dagen förklarar tydligt hur det fungerar på er arbetsplats.

Berätta om vilka regler som gäller hos er. Det kan handla om:

  • arbetstider
  • användande av mobiltelefon
  • arbetsklädsel
  • bemötande

Förbered meningsfulla arbetsuppgifter

Feriearbetarna kan vara dina kommande medarbetare så passa på att marknadsför ditt yrke eller bransch. Försök att förbereda så att det finns meningsfulla arbetsuppgifter, det motiverar och skapar en känsla av tillhörighet.

Fyll i tjänstgöringsrapporten

Alla feriearbetare får en tjänstgöringsrapport i samband med att de skriver på sitt anställningsavtal. De lämnar den till sin handledare på sin första arbetsdag. I rapporten ska feriearbetarens arbetstimmar fyllas i och sedan ska den skrivas under av både handledaren och feriearbetaren.

Kom ihåg att feriearbetaren enbart får arbeta inom den arbetsperiod som står på avtalet.

Feriearbetarna skickar själva in rapporten

Personerna ansvarar själva för skicka in sina rapporter in till oss på kommunen.

Feriearbetarnas arbetsförhållanden och OB-tillägg

Vad gäller för feriearbetarnas arbetstid?

  • De får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka.
  • De får inte arbeta på söndagar, röda dagar eller helgdagar.
  • De får arbeta max 90 timmar totalt under sin arbetsperiod.
  • De har rätt till minst 30 minuters sammanhängande rast efter 4,5 timmes arbete.

Vad gäller om feriearbetarna arbetar kväll eller lördag?

Om de jobbar kvällar och helger har de rätt att få OB-tillägg för obekväm arbetstid. OB-tillägget står arbetsplatsen för.

Ersättning för obekväm arbetstid:

Måndag-torsdag 19.00–22.00 = OB vardagskväll 23,10 kr/h

Fredag 19.00–lördag 22.00 = OB veckoslut 59,50 kr/h

Sidan uppdaterad: 2024-02-09

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida