Lediga villatomter

Lediga tomter i Edsvalla

Gångväg genom bostadsområde
Vill du bo i en nybyggd villa i Edsvalla?

Edsvalla är ett vackert jordbrukssamhälle som ligger längs med Norsälven omkring 18 km nordväst om Karlstad. Här finns det lediga tomter till salu.

Övre Bruket

Tomterna ligger i ett trevligt villaområde med närhet till skola och idrottsanläggning med vackra grönområden intill Norsälven. Fastigheterna ska byggas med 1-1½-planhus utan källare. En huvudbyggnad och ett uthus med en total byggnadsarea om 200 kvadratmeter per fastighet får byggas. Marken utgörs av sand till ett djup av mellan 1-3 meter, därefter följer lös lera med mäktigheter från 0-8 meter.

Detaljplanebestämmelserna i området varierar. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens byggrupp för mer detaljerad information.

Kontaktuppgifter till stadsbyggnadsförvaltningen hittar du här.

Lediga tomter

Nedanstående tomter finns till försäljning genom kommunens tomtkö. Observera att en tomt som finns listad kan vara reserverad, men ännu inte såld. Det går att anmäla sig som nästa intressent till en reserverad tomt i händelse att tilltänkt köpare tar tillbaka sin reservation.

Fastighet

Adress

Status

Tomtyta

Pris exkl. VA

Edsvalla 1:18

Masugnsvägen 22

Ledig

1307 m2

70 000 kr

Edsvalla 1:19

Masugnsvägen 20

Ledig

1181 m2

70 000 kr

Edsvalla 1:20

Masugnsvägen 18

Ledig

1057 m2

70 000 kr

Edsvalla 1:22

Masugnsvägen 14

Ledig

1117 m2

70 000 kr

Edsvalla 1:23

Masugnsvägen 12

Ledig

1200 m2

70 000 kr

Här kan du se tomterna på en webbkarta

Intresserad av en tomt?

All försäljning av kommunala småhustomter sker genom kommunens tomtkö. Är du redan med i kön kan du kontakta oss för att anmäla ditt intresse. 

Läs mer om hur du går med i kommunens tomtkö här.

Läs mer om hur du gör för att köpa en tomt av kommunen här.

Kontaktuppgifter

Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 så hjälper de dig vidare.
E-post direkt till handläggaren för tomtkön: tomtko@karlstad.se

Uppdaterad den