Informationsmaterial om Karlstad

Presentation om Karlstad

Karlstad är en underbar stad, som vi gärna berättar om. Det finns ett stort utbud av informationsmaterial som du gärna får ta del av om du ska berätta om  platsen Karlstad och Karlstads kommun.

Presentation om Karlstad som kommun och plats på svenska

Presentation om Karlstad som kommun och plats på engelska

Använd gärna presentationerna när du ska berätta om vår fina stad! Till en del av bilderna finns också anteckningar som kan användas som talmanus. En del bilder är automatiskt animerade vilket betyder att texter och foton visas successivt. Du väljer själv vilka bilder du vill använda, ta bort de du inte behöver. Läs gärna tipsen på första bilden innan du använder någon av presentationerna.

Visa upp platsen Karlstad

Karlstads platsvarumärke får användas av alla som vill marknadsföra regionen mot besökare, näringsliv och andra målgrupper.

Alla aktörer oavsett bransch, kan använda och därmed stärka platsvarumärket Karlstad, när de ser en vinst i att kommunicera sin tillhörighet till Karlstadsområdet, utan att begränsas av formella kommungränser.

karlstad.se/platsvarumarke kan du läsa mer om platsvarumärket, ladda ned loggan, presentationer, hämta användbara texter och bilder om Karlstad, låna mässmaterial och filmer.

Uppdaterad den