Djur och natur

Vilda djur i Karlstad

Natur och vatten omger Karlstads bostadsområden och centrala delar, därför är möjligheten att uppleva vilda djur och fåglar stor i Karlstad. Under vissa omständigheter kan dock fågelliv eller annat viltbesök upplevas obehagligt.

Bävern lever utmed Klarälvens stränder, och i de vattendrag som rinner ut i Klarälven och Vänern. Många av dessa vattendrag passerar tätt inpå bebyggelse, industrimark och tätortsnära natur. Vid gryning och skymning har du chans att se bäver bland annat i Klarälven, även mitt i centrala Karlstad.

I Karlstad får varje år tomtägare besök av grävling, räv eller rådjur. Karlstad har även goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. Under vissa omständigheter kan dock fågelliv eller annat viltbesök upplevas obehagligt.

Många djur är fredade

Hur fastighetsägaren får hantera viltets förekomst på sin egen fastighet styrs av jaktlagen och i tätbebyggt område även av ordningslagen. Det du kan utgå från är att alla vilda fåglar, däggdjur, ormar och groddjur i Sverige är fredade. Det innebär också att deras bon, ägg och ungar också är fredade. Vad som därefter är tillåtet är undantag från fredningen och undantagen beskrivs i lag och förordning.

Ett besök av vilt på tomten sker framför allt för att viltet söker föda, men viltet kan också söka boplats. Det är främst oskyldiga fåglar som söker boplats, men i enstaka fall kan en grävling finna ett bra boställe på tomten.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den