Djur och natur

Vilda djur i Karlstad

Här har vi samlat information om hur olika vilda djur påverkar oss i Karlstad och vad du kan göra om du antingen får problem med djuren eller vill gynna den biologiska mångfalden. 

Många djur är fredade

Hur fastighetsägaren får hantera viltets förekomst på sin egen fastighet styrs av jaktlagen och i tätbebyggt område även av ordningslagen. Det du kan utgå från är att alla vilda fåglar, däggdjur, ormar och groddjur i Sverige är fredade. Det innebär också att deras bon, ägg och ungar också är fredade. Vad som därefter är tillåtet är undantag från fredningen och undantagen beskrivs i lag och förordning.

Uppdaterad den