Djur och natur

Skadade vilda djur

Ibland finns något du kan göra när du finner skadade fåglar eller andra skadade vilda djur. I vissa situationer är du även skyldig att rapportera när du träffar på ett skadat eller avlidet vilt djur.

Hittar du en djurunge i naturen, låt den vara ifred. Det kan vara lätt att tro att djuret är övergivet men så är det mycket sällan. Ofta finns modern någonstans i närheten utan att visa sig. Ungen ska hos många vilda djur ligga blick stilla, även som upptäckt, bland annat för att inte väcka rovdjurets jaktlust.

Skadade vilda djur som kan behöva avlivas

För skadade vilda djur inne i bebyggelsen, vars skada är sådan att de behöver avlivas, eller avlidna vilda djur i bebyggd miljö, kan du under veckodagarnas dagtid kontakta Karlstads kommun, tel: 054- 540 00 00. Finner du ett skadat vilt djur under andra tider eller ett större djur, till exempel en älg eller ett rådjur, kan du kontakta polisen genom att ringa 114 14.

Viltrehabilitering

Skadade fåglar och skadade mindre däggdjur med chans att återställas kan ibland tas omhand av Djurskyddet. De har nära kontakt med viltrehabiliterare.

Djurskyddet

Påkört vilt, statens vilt och aggressiva vilda djur

Skadat, påkört och/eller avlidet större vilda djur samt desamma av statens vilt  (till exempel rovfåglar, utter med flera) ska rapporteras till polisen. Polisen kan också kontaktas när ett vilt djur agerar upprepat aggressivt mot människor i eller nära bebyggelsen. Polisen telefonnummer är 114 14.

Statens vilt

När djur försvarar sina ungar kan de agera aggressivt eller underligt. Kan du undvika platsen där du upplever aggressivitet så kan de behålla lugnet.

Fladdermöss och hackspettar

Fladdermöss eller hackspettar kan sätta bo eller söka föda i eller på din bostad, finner du detta olämpligt och vill ha råd, kan du kontakta Länsstyrelsen, telefon: 054-19 70 00. Tänk på att fladdermöss är ”gäster” som inte får avhysas utan samråd.

Skabbräv

Räv som angripits av skabb utgör en risk för spridning, framförallt till hund. Eftersom skabbangreppet försvagar räven, söker sig många av dem till bebyggelse där de kan finna enkel mat i till exempel komposter. Skabben ger rävarna en lång och plågsam tid tills de svälter ihjäl av svaghet. Ser du en skabbräv kontakta markägaren eller jakträttshavaren, detta omgående efter att du sett den och berätta var du såg den. I tätortsbebyggelse kan du kontakta kommunen.

Annat skadat vilt

När du stöter på andra skadade vilda djur ute i skog och mark, är det fastighetsägaren eller dennes jakträttsinnehavare som ansvarar och tar beslut utifrån jaktlagen om vilken hantering man ska använda sig av.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den