Stöd till kulturverksamhet

Stöd till kultur i vården

Stödet är till för att göra tillvaron trivsammare genom kulturaktiviteter för personer på service-, vård- och omsorgsboenden i Karlstads kommun.

Vem kan få stöd?

Inbjudan till samarbete går varje år ut till bland annat kulturföreningar, olika institutioner, studieförbund och föreningar som är verksamma inom vård- och äldreområdet.

Kriterier

  • den som söker ska kunna visa att det inte rör sig om verksamhet som redan tidigare bedrivs och att de egna resurserna som läggs på kultur i vården från den sökandes sida inte har minskat.

  • För projekt riktade till äldre ska samråd och samordning om projektet göras med vård- och omsorgsförvaltningens aktivitetssamordnare innan ansökan lämnas in. 

  • Projektet kan rikta sig såväl till äldre som till alla typer av vårdbehövande inom Karlstads kommun.

  • Det går inte att söka stöd för kostnader till mat, fika och egen administration.

Belopp

Det finns 200 000 kronor varje år att fördela till olika kulturaktiviteter.

Vad ska ansökan innehålla?

Det finns ingen särskild ansökningsblankett för stödet. 

Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter och en beskrivning av projektet med en realistisk budget. Dessutom en beskrivning av hur projketet kompletterar den nuvarande verksamheten och vad den nuvarande verksamheten består av. 

Ansökan ska innehålla ett färdigt upplägg av aktiviteten med såväl program, kostnader, lokaler och hur man tänkter nå publiken. 

Ansökan 

Skickas in senast den 15 okober varje år.

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den