Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Årets arkitekturkommun fyra år i rad

2023 tog Karlstad för fjärde året i rad tar hem titeln Årets arkitekturkommun. Ett svårslaget rekord då ingen kommun vunnit priset flera år i rad. Priset är en samverkan mellan vad arkitektkåren ger för omdömen och statistik gällande byggandet i kommunen.

Statistik – en del av bedömningsgrunden

Priset Årets arkitekturkommun delas ut baserat på två olika index, den offentliga statistiken är hämtad från SCB:s register rörande befolkning, boende och byggande. Utöver det har även uppgifter från Boverkets Bostadsmarknadsenkät vägts in för att värdera hur kommunernas administrativa rutiner kring planering, boende och byggande fungerar och hur de lever upp till olika lagkrav. Från 2020 ingår även aspekter på kommunernas hållbarhetsarbete.

Karlstads kommun hamnar på samma poäng i år som tidigare år i denna del av jämförelsen. Det betyder att byggandet och det planerade byggandet ligger på en fortsatt hög nivå, rutiner och processer fungerar bra och lagefterlevnaden är hög. Karlstad är också med i föreningen Klimatkommunerna och ställer krav på hållbarhetsaspekter när det gäller byggmateriel, något som stärkt resultatet något.

Arkitektkårens bedömning – andra delen i bedömningen

Den andra delen av bedömningen utgörs av enkäter riktade till Sveriges arkitekter som fått ge sin bedömning av kommunen. I den här bedömningen ligger Karlstad i topp och når ett medelvärde på 94 av 100 möjliga. Det är arkitekternas omdöme som skiljer Karlstad från tvåan och trean på årets lista.

Sidan uppdaterad: 2024-06-03

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida