Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Revisionsrapporter

Kommunrevisionen är utsedd av kommunfullmäktige och granskar kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och ekonomi. Resultaten av de granskningar som görs presenteras i revisionsrapporter som skickas till respektive nämnd samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Du kan ta del av dessa revisionsrapporter här. Om du vill ta del av äldre revisionsrapporter får du kontakta Kontaktcenter.

Revisionsrapporter

Sidan uppdaterad: 2024-01-11

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida