Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Inre hamn

Inre hamns småbåtshamn

Fakta om småbåtshamnen

Bekvämligheter

Tillgång till el

Tillgång till dricksvatten

Sopkärl

Segelfri höjd

4.50 meter

Årskostnad

För säsong 1 maj till 31 oktober: –

Inre hamns småbåtshamn ligger på Tynäsgatan bakom Löfbergsskrapan. Platserna ligger i direkt anslutning till några restauranger. Våghusbron som du passerar är 4,5 meter hög.

Här finns 31 stycken båtplatser. Platserna är cirka 3,0 till 4,4 meter breda och länden på y-bom är 6 eller 10 meter.

Tillgång till färskvatten. Tillgång till el, du får ladda max 24 timmar. Det kostar 250 kronor i depositionavgift för nyckel till elpollare.

Nycklar ska kvitteras ut av båtplatsarrendatorn personligen på kommunens kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Årsavgift för båtplats kan du läsa här.

Här kan du se en karta där varje båtplats i respektive hamn är utmärkt. Länk till annan webbplats.

Karta

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?