Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Löfberg fastigheter för flerbostadshus vid Pråmkanalen vid Inre hamn. Byggnaderna är ritade av Tengbom arkitekter.

Pråmkanalens småbåtshamn

Fakta om småbåtshamnen

Bekvämligheter

Sopkärl

Segelfri höjd

4.50 meter

Årskostnad

För säsong 1 maj till 31 oktober: 2476 kronor

Pråmkanalens småbåtshamn ligger längs Pråmvägen vid Bryggudden, mittemot Strandvägen. Från Vänern till båthamnen passerar du Vågmästarbron som har en segelfri höjd på cirka 3,15 meter.

Här finns 86 stycken båtplatser. Båtplatserna är cirka 3 meter breda och längden på y-bommen är ca 4,5 meter.

Ramp för sjösättning finns vid Mariebergshamnen, Lambergstjärnet eller Lambergskanalen. Sopsortering gäller i de kärl som finns i anslutning till bryggan.

Här kan du se en karta där varje båtplats i respektive hamn är utmärkt. Länk till annan webbplats.

Karta

Sidan uppdaterad: 2023-06-08

Hittade du rätt information på sidan?