Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Båtar ligger förtöjda vid brygga

Båtplatser i Mariebergshamnen

Fakta om småbåtshamnen

Bekvämligheter

Tillgång till el

Låsbar grind eller vägbom

Båtramp

Tillgång till dricksvatten

Sopkärl

Segelfri höjd

3.50 meter

Fördelar

Låsbar grind eller bom

Tillgänglighetsanpassad brygg

Årskostnad

För säsong 1 maj till 31 oktober: –

Båthamnen ligger vid Långövägen i Mariebergsviken. Från Vänern till båthamnen måste du passera Hammaröledens bro som har en segelfri höjd på cirka 3,5 meter vid normalt vattenstånd (44,2 meter).

Här finns 268 båtplatser. Båtplatserna är ca 2,5 och 3 meter breda och längden på y- bom är 6 meter.

det finns 2 stycken tillgäglighetsanpassade båtplatsen och ramp på brygga F.

Tillgång till färskvatten. Tillgång till el, du får ladda max 24 timmar. Det kostar 250 kronor i depositionavgift för nyckel till elpollare.

Det finns låsbar grind och nyckel kostar 400 kronor.

Nycklar kvitteras ut av båtplatsarrendatorn personligen på kommunens Kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Det finns en sjösättningsramp.

Årsavgift för båtplats kan du läsa här.

Här kan du se en karta där varje båtplats i respektive hamn är utmärkt. Länk till annan webbplats.

Karta

Sidan uppdaterad: 2023-06-08

Hittade du rätt information på sidan?