Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Båtar ligger förtöjda vid brygga

Båtplatser i Mariebergshamnen

Båthamnen ligger vid Långövägen i Mariebergsviken. Från Vänern till båthamnen måste du passera Hammaröledens bro som har en segelfri höjd på cirka 3,5 meter vid normalt vattenstånd (44,2 meter).

Fakta om småbåtshamnen

Bekvämligheter

Tillgång till el

Låsbar grind eller vägbom

Båtramp

Tillgång till dricksvatten

Sopkärl

Tillgänglighetsanpassad brygga

Segelfri höjd

3.50 meter

Båtplatser

Här finns 268 båtplatser. Båtplatserna är ca 2,5 och 3 meter breda och längden på y- bom är 6 meter. Det finns 2 stycken tillgänglighetsanpassade båtplatser och ramp på brygga F.

Tillgång till färskvatten och el

Tillgång till färskvatten. Tillgång till el, du får ladda max 24 timmar.

Låsbar grind

Det finns låsbar grind och nyckel kostar 400 kronor.

Nycklar kvitteras ut av båtplatsarrendatorn personligen på kommunens Kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Sjösättningsramp

Det finns en sjösättningsramp.

Årsavgift för båtplats

Årsavgift för båtplats kan du läsa här.

Karta över båtplatser

Här kan du se en karta där varje båtplats i respektive hamn är utmärkt. Länk till annan webbplats.

Karta

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?