Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Båtar som står i rad i Lambergskanalen

Lambergskanalens småbåtshamn

Båthamnen ligger vid Lambergskanalen. Från Vänern till båthamnen måste du passera Engholmsbron som har en segelfri höjd på cirka 3,15 vid normalt vattenstånd (44,2 meter).

Fakta om småbåtshamnen

Bekvämligheter

Tillgång till el

Låsbar grind eller vägbom

Båtramp

Tillgång till dricksvatten

Sopkärl

Segelfri höjd

3.15 meter

Båtplatser

Här finns 70 stycken båtplatser. Båtplatserna är cirka 3 meter breda och länden på y-bom är 6 meter.

Tillgång till färskvatten och el

Tillgång till färskvatten. Tillgång till el, du får ladda max 24 timmar.

Vägbom

Det finns ingen låsbar grind till bryggorna. Det finns en vägbom till hamnområdet. Bommen som finns ska hållas stängd mellan kl. 20.00-08.00 och det är allas ansvar att se till att den är stängd mellan dessa tider.

Området bevakas av Securitas och årsavgiften är 300 kronor, faktura för bevakning kommer från båthusföreningen.

Nycklar kvitteras ut av båtplatsarrendatorn personligen på kommunens Kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Årsavgift för båtplats

Årsavgift för båtplats kan du läsa här.

Karta över båtplatser

Här kan du se en karta där varje båtplats i respektive hamn är utmärkt. Länk till annan webbplats.

Karta

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?