Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bilder på båtar i vattnet i Ställverkshamnen

Ställverkshamnen

Fakta om småbåtshamnen

Bekvämligheter

Tillgång till el

Tillgång till dricksvatten

Segelfri höjd

3.50 meter

Årskostnad

För säsong 1 maj till 31 oktober: –

Båthamnen ligger vid Orrholmen, i närheten av de flytande husen i Mariebergsviken. Från Vänern till båthamnen måste du passera Hammaröledens bro, med segelfri höjd på cirka 3,5 meter.

Här finns 20 stycken båtplatser. Båtplatserna är upp till 3 meter breda och längden på y-bom är 6 meter.

Här finns inga låsbara grindar. Tillgång till färskvatten och till el, laddning max 24 timmar. Det kostar 250 kronor i depositionsavgift för nyckeln till elpollare.

Nyckel kvitteras ut av båtplatsarredatorn personligen på kommunens Kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Mariebergshamnens sjösättningsramp kan användas.

Årsavgift för båtplats kan du läsa här

Här kan du se en karta där varje båtplats i respektive hamn är utmärkt. Länk till annan webbplats.

Karta

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?