Karlstads kommuns internationella nätverk

Karlstads kommun och internationella nätverk

Knowledge Society Forum

Karlstad är sedan 2015 medlem i Eurocities forum för digitalisering, Knowledge Society Forum. Forumet jobbar med bland annat öppen data, informationssäkerhet och utvecklingen av smarta städer, där ICT används för att utveckla nya tjänster och lösningar.

Kontaktperson:
Jenny Brodén, internationell projektkoordinator, kommunledningskontoret
054-540 12 28
jenny.broden@karlstad.se

Här kan du läsa mer om Eurocities

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den