Karlstads kommuns internationella nätverk

Karlstads kommun och internationella nätverk

Knowledge Society Forum

Karlstad är sedan 2015 medlem i Eurocities forum för digitalisering, Knowledge Society Forum. Forumet jobbar med bland annat öppen data, informationssäkerhet och utvecklingen av smarta städer, där ICT används för att utveckla nya tjänster och lösningar.

Kontaktperson:
Nathalia Kullander, internationell handläggare, kommunledningskontoret
Telefon: 054-540 46 33
e-post: nathalia.kullander@karlstad.se

Här kan du läsa mer om Eurocities

Social Affairs Forum

Karlstad är sedan 2020 med i Euocities Social Affairs Forum som arbetar med sociala frågor kring till exempel integration, arbetslöshet, migration, aktivt åldrande och inkludering genom utbildning.

Arbetet i detta forum inkludera flera olika verksamheter i kommunen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, barn och ungdomsförvaltningen och gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen kommer att vara engagerade i nätverket.

Kontaktperson är Jennie Fröling, projektkoordinator, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Telefon: 054-540 5147
E-post: jennie.froling@karlstad.se

Uppdaterad den