Vänorter och twin cities

Karlstads kommun samarbetar med kommuner i andra länder

Karlstads kommun har flera vänorts- och twin citysamarbeten. Syftet med det är att förstå andra länder och byta erfarenheter.

Ett vänortssamarbete är en speciell form av relation mellan två kommuner. Det handlar om att dela erfarenhet, utbyta idéer, bli vänner, att besöka varandra och samarbeta genom att diskutera gemensamma problem. Samarbetet ska ge alla möjlighet att delta oavsett ålder, social klass, intressen eller politisk tillhörighet.

Fem vänorter

Karlstads kommuns vänorter är:

  • Moss, Norge
  • Nokia, Finland
  • Horsens, Danmark
  • Jõgeva, Estland
  • Blönduós, Island

Twin city

Karlstads kommuns twin city är Gaziantep, Turkiet

Här kan du läsa mer om de olika städerna

Uppdaterad den