Trafikregler och säkerhet

Åtgärder för trafiksäkerhet, hastigheter och farthinder

Det finns många åtgärder som kan bidra till att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö. När vi bygger nya områden försöker vi bygga bra från början eller så passar vi på att öka trafiksäkerheten i samband med andra ombyggnationer. Vi jobbar långsiktigt med vår hastighetsplan där vi går igenom trafiksäkerheten område för område. Vi jobbar även med att förbättra säkerheten för barn och unga som går och cyklar till skolan.

Trafik och trafiksäkerhet är något som engagerar många Karlstadsbor. Alla måste vara med för att bidra till en trafiksäker miljö. Ibland kan kommunen göra åtgärder för att sänka hastigheten eller skapa en mer trafiksäker miljö.

På länkarna under kan du läsa mer om olika typer av åtgärder vi gör, önskemål som vi ofta får in och hur vi bemöter dem.

Uppdaterad den