Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett intyg om att du inte har
förvaltare. Det behövs om du ska ansöka om att bli fastighetsmäklare, ansvarig utgivare, auktoriserad revisor med mera.

Hur gör jag för att få ett förvaltarfrihetsbevis?

Beställ ett personbevis från Skatteverket för det ändamål som förvaltarfrihetsbeviset ska användas. Sedan skickar du in personbeviset med ett följebrev där du begär förvaltarfrihetsbevis och anger vilken adress beviset ska skickas till.

Sänd personbeviset till:
Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
651 84 Karlstad

Om du inte har förvaltare stämplas ditt personbevis med en förvaltarfrihetsbevisstämpel och skickas tillbaka till dig. Karlstads kommun kan endast ge förvaltarfrihetsbevis för personer som är folkbokförda i Karlstads och Hammarö kommuner.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida