Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Om barn under 18 år

Barn under 18 år kan ha olika behov av hjälp och insatser. En del har tillräckligt stöd av sina föräldrar. Andra kan behöva hjälp från en utomstående som ser till deras intressen.

Föräldrar till barn under 18 år

I första hand är det föräldrarna som ska tillgodose barnets behov och förvalta barnets
ekonomi. Föräldrar är legala förmyndare.

Information för dig som är förälder till barn under 18 år.

Andra uppdrag som gäller barn under 18 år

Det finns olika slags behov av hjälp och insatser för barn under 18 år. Här kan du läsa mer om de olika uppdragen:

Medförmyndare

När en förälder av olika skäl inte kan ta hand om sitt barns ekonomi på ett lämpligt sätt
utser tingsrätten en medförmyndare.

Ditt uppdrag

Du som medförmyndare har som uppdrag att:

 • se till att barnets pengar används för barnets bästa.
 • företräda barnet vid till exempel öppnande av bankkonto.
 • företräda barnet vid inköp av varor som inte täcks av barnets fickpengar.
 • ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Redovisning

Som medförmyndare har du samma skyldighet att redovisa som ställföreträdare för vuxna har. Redovisning genom års- och sluträkning.

Vid uppstart:
 • Ditt registerutdrag är bevis för att du är medförmyndare, det tar du med till banken och visar upp.
 • När du är på banken ska du se till att barnets konton förses med överförmyndarspärr. Det är endast ett konto för löpande utgifter som inte ska ha spärr.
 • Du ska lämna in en tillgångsförteckning över barnets tillgångar. I samband med det lämnar du också in bevis på att barnets konton är spärrade.
 • Du får aldrig blanda ihop din egen ekonomi med barnets ekonomi.
Vid omplacering och uttag av barnets pengar:
 • Behöver du ta ut eller omplacera pengar från barnets spärrade konton så krävs samtycke till detta.
 • Du skickar in en ansökan till överförmyndarnämnden.
 • Om ansökan godkänns tar du med beslutet till banken.
 • Tänk på att beslutet gäller under en begränsad period.
 • Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer hen själv över den inkomsten.

Du kan ansöka om uttagstillstånd via e-tjänsten här. Signera med BankID och bifoga underlag på vad som ska köpas. Det ska också framkomma hur mycket det kostar.

Har barnet fyllt 16 år ska också barnet samtycka. Om samtycke beviljas får du ett beslut om detta hemskickat och du har då möjlighet att göra uttag och inköp från kontot. Samtycket är giltigt i sex veckor.

När inköpet gjorts ska originalkvitto skickas in för att styrka inköpet. Har inte hela summan använts ska återstående belopp sättas tillbaka på barnets konto.

Bifoga underlag på vad ni planerar att köpa. Gäller det ett större inköp som exempelvis en A-traktor behöver du också lämna uppgifter om hur du planerar med försäkring och andra kostnader som exempelvis reparationer, nya däck och bensin. Vem ska stå för dessa?

Observera också att barnet ska stå som registrerad ägare eller delägare av fordonet om det köps för barnets pengar.

Vissa pengar som barn får ska enligt lag sättas in på bankkonto som försetts med överförmyndarspärr. Det innebär att du som medförmyndare inte kan ta ut pengarna utan samtycke från överförmyndarnämnden.

Detsamma gäller om tingsrätten eller överförmyndarnämnden har beslutat att någon annan än föräldern ska ansvara för barnets ekonomi.

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

När ett barn saknar föräldrar utser tingsrätten förordnad vårdnadshavare och förmyndare som har uppdraget att se till barnets bästa.

Redovisning

Som förordnad förmyndare har du samma skyldighet att redovisa som ställföreträdare för vuxna.

Redovisning genom års- och sluträkning.

 • Du är ansvarig för att barnets ekonomi och tillgångar används för barnets bästa.

 • Du företräder barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av saker som inte täcks av barnets fickpengar.

 • Du ska ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Vid uppstart:
 • Ditt registerutdrag är bevis för att du är särskild förordnad förmyndare, det tar du med till banken och visar upp.

 • När du är på banken ska du se till att barnets konton förses med överförmyndarspärr. Det är endast ett konto för löpande utgifter som inte ska ha spärr.

 • Du ska lämna in en tillgångsförteckning över barnets tillgångar och i samband med det lämnar du in bevis på att barnets konton är spärrade.

 • Du får aldrig blanda ihop din egen ekonomi med barnets ekonomi.
Vid omplacering och uttag av barnets pengar:
 • Behöver du ta ut eller omplacera pengar från barnets spärrade konton så krävs samtycke till detta.

 • Du skickar in en ansökan till överförmyndarnämnden.

 • Om ansökan godkänns tar du med beslutet till banken.

 • Tänk på att beslutet gäller under en begränsad period.

Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer hen själv över den inkomsten.

Ja, du har rätt till ett arvode för det arbete du utfört. Du har också rätt till ersättning för de utgifter du haft för att kunna utföra uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet och kostnadsersättning.

God man i förmyndares ställe

Den här sortens godmanskap behövs när en förmyndare finns men är förhindrad att utöva förmyndarskapet på grund av svår sjukdom eller liknande. Det är överförmyndarnämnden som utser god man i förmyndares ställe.

 • Du är ansvarig för att barnets ekonomi och tillgångar används för barnets bästa.

 • Du företräder barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av saker som inte täcks av barnets fickpengar.

 • Du ska ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Vid uppstart:
 • Ditt registerutdrag är bevis för att du är särskild förordnad förmyndare, det tar du med till banken och visar upp.

 • När du är på banken ska du se till att barnets konton förses med överförmyndarspärr. Det är endast ett konto för löpande utgifter som inte ska ha spärr.

 • Du ska lämna in en tillgångsförteckning över barnets tillgångar och i samband med det lämnar du in bevis på att barnets konton är spärrade.

 • Du får aldrig blanda ihop din egen ekonomi med barnets ekonomi.
Vid omplacering och uttag av barnets pengar:
 • Behöver du ta ut eller omplacera pengar från barnets spärrade konton så krävs samtycke till detta.

 • Du skickar in en ansökan till överförmyndarnämnden.

 • Om ansökan godkänns tar du med beslutet till banken.

 • Tänk på att beslutet gäller under en begränsad period.

Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer hen själv över den inkomsten.

Som ställföreträdare för ett omyndigt barn har du rätt till arvode. Du kan själv välja om du vill begära arvode eller inte. Vi tar beslut om arvode efter att vi har granskat din redovisning. Huvudregeln är att arvodet ska betalas med barnets pengar.

God man vid motstridiga intressen

Behov av god man vid motstridiga intressen uppkommer om barn och föräldrar ska rättshandla med varandra. God man utses då av överförmyndarnämnden.

Det kan till exempel behövas en tillfällig god man som bevakar ditt barns intressen om:

 • både barn och en förälder är delägare i samma dödsbo.
 • barnet ska köpa eller ta emot (förvärva) en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder.
 • en förälder ska låna barnets pengar.
 • det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter med mera.

Som god man ska du företräda barnet vid den rättshandling du har förordnats för. Du ska kontrollera att allt går rätt till för barnets räkning. Sedan ska du underteckna de handlingar som behöver undertecknas av dig som god man.

När du och samtliga andra parter har skrivit under avtalet/arvskiftet ska originalet skickas till överförmyndarnämnden för samtycke. Först efter att vi har lämnat samtycke är det möjligt att slutföra rättshandlingen.

Ja, du har rätt till ett arvode för det arbete du utfört.

God man för ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn som inte har uppehållstillstånd ska ha en god man som
företrädare.

Sidan uppdaterad: 2023-05-16

Hittade du rätt information på sidan?