Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

God man vid motstridiga intressen

Behov av god man vid motstridiga intressen uppkommer om barn och föräldrar ska rättshandla med varandra. God man utses då av överförmyndarnämnden..

Det kan till exempel behövas en tillfällig god man som bevakar ditt barns intressen om:

  • både barn och en förälder är delägare i samma dödsbo.
  • barnet ska köpa eller ta emot (förvärva) en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder.
  • en förälder ska låna barnets pengar.
  • det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter med mera.

Som god man ska du företräda barnet vid den rättshandling du har förordnats för. Du ska kontrollera att allt går rätt till för barnets räkning. Sedan ska du underteckna de handlingar som behöver undertecknas av dig som god man.

När du och samtliga andra parter har skrivit under avtalet/arvskiftet ska originalet skickas till överförmyndarnämnden för samtycke. Först efter att vi har lämnat samtycke är det möjligt att slutföra rättshandlingen.

Ja, du har rätt till ett arvode för det arbete du utfört.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida