Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Medförmyndare

När en förälder av olika skäl inte kan ta hand om sitt barns ekonomi på ett lämpligt sätt så utser tingsrätten en medförmyndare.

Ditt uppdrag

Du som medförmyndare har som uppdrag att:

 • se till att barnets pengar används för barnets bästa.
 • företräda barnet vid till exempel öppnande av bankkonto.
 • företräda barnet vid inköp av varor som inte täcks av barnets fickpengar.
 • ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Redovisning

Som medförmyndare har du samma skyldighet att redovisa som ställföreträdare för vuxna har. Redovisning genom års- och sluträkning.

Frågor och svar för dig som är medförmyndare

Vid uppstart:
 • Ditt registerutdrag är bevis för att du är medförmyndare, det tar du med till banken och visar upp.
 • När du är på banken ska du se till att barnets konton förses med överförmyndarspärr. Det är endast ett konto för löpande utgifter som inte ska ha spärr.
 • Du ska lämna in en tillgångsförteckning över barnets tillgångar. I samband med det lämnar du också in bevis på att barnets konton är spärrade.
 • Du får aldrig blanda ihop din egen ekonomi med barnets ekonomi.
Vid omplacering och uttag av barnets pengar:
 • Behöver du ta ut eller omplacera pengar från barnets spärrade konton så krävs samtycke till detta.
 • Du skickar in en ansökan till överförmyndarnämnden.
 • Om ansökan godkänns tar du med beslutet till banken.
 • Tänk på att beslutet gäller under en begränsad period.
 • Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer hen själv över den inkomsten.

Du kan ansöka om uttagstillstånd via e-tjänsten här. Signera med BankID och bifoga underlag på vad som ska köpas. Det ska också framkomma hur mycket det kostar.

Har barnet fyllt 16 år ska också barnet samtycka. Om samtycke beviljas får du ett beslut om detta hemskickat och du har då möjlighet att göra uttag och inköp från kontot. Samtycket är giltigt i sex veckor.

När inköpet gjorts ska originalkvitto skickas in för att styrka inköpet. Har inte hela summan använts ska återstående belopp sättas tillbaka på barnets konto.

Bifoga underlag på vad ni planerar att köpa. Gäller det ett större inköp som exempelvis en A-traktor behöver du också lämna uppgifter om hur du planerar med försäkring och andra kostnader som exempelvis reparationer, nya däck och bensin. Vem ska stå för dessa?

Observera också att barnet ska stå som registrerad ägare eller delägare av fordonet om det köps för barnets pengar.

Vissa pengar som barn får ska enligt lag sättas in på bankkonto som försetts med överförmyndarspärr. Det innebär att du som medförmyndare inte kan ta ut pengarna utan samtycke från överförmyndarnämnden.

Detsamma gäller om tingsrätten eller överförmyndarnämnden har beslutat att någon annan än föräldern ska ansvara för barnets ekonomi.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida