Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

God man i förmyndares ställe

Den här sortens godmanskap behövs när en förmyndare finns men är förhindrad att utöva förmyndarskapet på grund av svår sjukdom eller liknande. Det är överförmyndarnämnden som utser god man i förmyndares ställe.

 • Du är ansvarig för att barnets ekonomi och tillgångar används för barnets bästa.
 • Du företräder barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av saker som inte täcks av barnets fickpengar.
 • Du ska ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Vid uppstart:
 • Ditt registerutdrag är bevis för att du är särskild förordnad förmyndare, det tar du med till banken och visar upp.
 • När du är på banken ska du se till att barnets konton förses med överförmyndarspärr. Det är endast ett konto för löpande utgifter som inte ska ha spärr.
 • Du ska lämna in en tillgångsförteckning över barnets tillgångar och i samband med det lämnar du in bevis på att barnets konton är spärrade.
 • Du får aldrig blanda ihop din egen ekonomi med barnets ekonomi.
Vid omplacering och uttag av barnets pengar:
 • Behöver du ta ut eller omplacera pengar från barnets spärrade konton så krävs samtycke till detta.
 • Du skickar in en ansökan till överförmyndarnämnden.
 • Om ansökan godkänns tar du med beslutet till banken.
 • Tänk på att beslutet gäller under en begränsad period.

Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer hen själv över den inkomsten.

Som ställföreträdare för ett omyndigt barn har du rätt till arvode. Du kan själv välja om du vill begära arvode eller inte. Vi tar beslut om arvode efter att vi har granskat din redovisning. Huvudregeln är att arvodet ska betalas med barnets pengar.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida