Renhållning och snöröjning

Ditt ansvar som fastighetsägare

En person som klipper häck.
Du som fastighetsägare ansvarar för att se till att din häck är klippt. Bild: Shutterstock

För att det ska vara enkelt och tryggt att ta sig fram på våra gator och trottoarer måste vi hjälpas åt. Kommunen ansvarar för den största delen av gatusopning, vinterväghållning och trafiksäkerhetsåtgärder. Det här några punkter som du som fastighetsägare ansvarar för.

Höst/vinter

Kratta upp löven

Kom ihåg att kratta upp löven som ligger på gångytan utanför din fastighet, och sopa upp frukter, bär och kärnor. Skräpet kan hindra framkomligheten och göra det halt för de som behöver passera.

Frilägg gatubrunnen

Ta bort löv, snö och is från gatubrunnen så att vatten och smältvatten kan rinna undan.

Kör inte på tomgång

En minut, sen är tomgångstiden slut. Använd motorvärmare för att undvika immiga rutor och för att skona miljön.

Läs mer om tomgångskörning

Skotta och sanda gångbanan

Skotta och sanda på gångytan eller trottoaren utanför din fastighet. Du får inte skotta ut snön från din tomt på gångvägen utanför din tomt. Om du behöver sandningsgrus kan du hämta det gratis hos kommunen.

Läs mer om var det finns grus att hämta

Om plogvallar och snöupplag
Ibland måste kommunens plogförare ploga upp snö från gatan så att det blir en vall framför din fastighet på infarten eller gångvägen. Det är tyvärr svårt att undvika och då får du ta bort vallen själv. När det är väldigt mycket snö händer det att vi måste ploga igen hela gångbanan och använda den som snöupplag. Då går ansvaret över till oss och du behöver inte skotta bort snöupplaget. Där vi bedömer att det är nödvändigt tar vi bort snön. Detta arbete är tidskrävande och det kan ta några dagar att utföra. När snöupplaget skottats eller smält bort återgår ansvaret att röja och sanda till dig.

Vår/sommar

Ta bort sand, grus och ogräs från gångbanan

När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan eller trottoaren utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Rensa även ogräs och mossa på gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.

Du kan lämna av det grus du sopat upp på återvinningscentralen Djupdalen. Om det är privat bil och kärra som har sopat till exempel sin uppfart så är det gratis. Om du ska dit med en större mängd grus, om du lejt ett företag som sopat, så kostar det pengar.  

Det är viktigt att du pratar med personalen på plats så att de kan säga till dig var det är lämpligt att lägga gruset. Du kan även ringa på telefonnummer 054-540 72 45 om du har några frågor. 

På Karlstads Energis webbplats kan du läsa om Djupdalens återvinningscentral öppettider och hur du hittar dit.

Tvätta inte bilen på gatan

Om smutsvattnet rinner ner i en gatubrunn förs olja och tungmetaller orenat ut i närmaste sjö eller vattendrag, som kan vara både dricksvattentäkt och badplats. Tvätta bilen i en tvätthall istället.

Läs mer om varför du inte ska tvätta bilen hemma på gatan

Klipp häcken och rädda liv

Klipp din häck så att den inte skymmer sikten. Det finns särskilda höjder du måste ta hänsyn till för häckar, träd och buskar intill gång- och bilvägar.

Läs mer om vilka regler som gäller häckar, träd och buskage

Skym inte gatubelysningen

Beskär dina träd och buskar så att de inte skymmer gatubelysningen, stolpens servicelucka eller trafikmärken. Träden får heller inte störa framkomligheten på trottoaren.

Året runt

Håll dig inom fastighetsgränsen

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Du
får inte privatisera kommunens mark genom att till exempel

  • förstora gräsmattan genom att klippa gräset på kommunens mark
  • ställa upp studsmattor utan för din tomt
  • plantera eller ställa odlingslådor utanför fastighetsgränsen
  • sätta staket utanför tomtgränsen
  • placera skjul eller andra byggnader utanför tomtgränsen
  • ställa upp husvagn eller båt på kommunal mark.

Du som fastighetsägaren ansvarar för att ta reda på var din tomtgräns
går. Kontakta lantmäteriet om du är osäker på tomtgränsen.

Läs mer om fastighetsgränser och kommunens lantmäterimyndighet

Dumpa inte trädgårdsavfall i skogen

Trädgårdsavfall ska köras till återvinningsstation och får inte lämnas
i skog eller på annan kommunal mark. Växter riskerar att få fäste,
spridas och slå ut den värdefulla växtlighet som redan finns där.

Spola rätt i avloppet

Du vet väl vad som är okej att spola ned i avloppet? Bara kiss, bajs och toapapper. Tänk på att eftersom rengöringsmedel som tvättmedel, diskmedel, tandkräm också ska till avloppet är det viktigt att du väljer så miljövänliga produkter du kan.

Läs mer om vad du får spola ner 

Uppdaterad den