Fördjupad översiktsplan

Stockfallet och Edsgatan

Stockfallet

Mellan Stockfallet och Edsgatan planeras ny bebyggelse och i framtiden även en ny begravningsplats. I den fördjupade översiktsplanen dras riktlinjerna för området.

Fördjupningen av översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2006. Nu pågår detaljplanearbete i området. 

Uppdaterad den