Vi mäter hur många som cyklar

Varje cyklist räknas

Cykelmätare som registrerar antalet cyklister igår och idag.
Skylt

Våra cykelmätare registrerar hur många cyklister som passerar varje dag. På södra delen av Sandbäcksgatan och söder om Sandgrundsbron har vi cykelbarometrar där du som cyklar ser hur många som passerat där just den dagen.

Cykelmätarna registrerar antalet cyklister med hjälp av radar och kan visa statistik på hur många som passerat under dagen, gårdagen och totalt för hela året. Detta ger oss som arbetar med cykelfrågor ett bra statistiskt underlag för bedömningen av hur cyklandet utvecklas i Karlstad.

I kommunen finns nio permanenta cykelmätstationer, varav två är cykelbarometrar. De gör cyklarnas roll mer synlig i staden. Via kommunens webbsida kan du se en karta över var de olika cykelmätarna finns och hur många cyklister som registrerats idag samt över hur många som passerat under året.

Uppdaterad den