Trafik och gator

Cykelkartan visar vägen

Cykelkartan är till för dig som vill cykla i Karlstad, oavsett om du bor i kommunen eller är här på besök. Den visar cykelvägar och cykelstråk i tätorterna Karlstad och Skåre.

Cykelkartan är gratis och finns att hämta i Stadsbiblioteket och i Samhällsbyggnadshusets reception.

Här kan du ladda ner cykelkartan som pdf, 16MB

Uppdaterad den