Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lediga småhustomter på Dingelsundet och Zakrisdal

Karlstads kommun säljer 44 småhustomter på Dingelsundet och 2 småhustomter på Zakrisdal. Här kan du läsa mer om tomterna och området och hur du gör om du är intresserad av en tomt.

Småhustomter på Dingelsundet

Du som står i kommunens tomtkö har nu möjlighet att göra en intresseanmälan för att köpa en av de 44 småhustomter som förberetts i det nya bostadsområdet på Dingelsundet. Du har fått ett mejl om du står i tomtkön.

Naturnära område

Dingelsundet är ett naturnära område med närhet till Vänern, fina skogsmiljöer och naturstråk. I anslutning till området kommer ny gång- och cykelväg byggas, som bland annat leder in till centrala Karlstad.

Förskola och skola i området

Närmsta kommunala förskola finns på Zakrisdal, cirka två kilometer från området. Intill den befintliga förskolan byggs nu en helt ny förkola som väntas vara klar i november 2024. Det finns även förskola på Västerstrand och Romstad. Närmsta skola är Västerstrandsskolan, F-6.

Om att bygga hus på tomterna

På tomterna finns det möjlighet att bygga i högst två våningar och största byggnadsarea för enplanshus är 180 kvadratmeter. Om du vill bygga i två plan får varje våningsplan vara maximalt 110 kvadratmeter. Utöver detta tillåts komplementbyggnad på sammanlagt 60 kvadratmeter. Det görs alltid en individuell prövning vid bygglovsansökan. Vissa tomter är kuperade och där kan, enligt detaljplanen, husbyggnationen behöva anpassas efter terrängen. För tomten Dingelsundet 2:169 kan tillträde ske tidigast 1 augusti år 2025, eftersom den nu används som etableringsyta.

Läs mer om detaljplan, plankarta och andra aktuella dokument på Karlstad växer.

Krav på LTA-pump för flera tomter

LTA står för ”Lätt Trycksatt Avlopp” och innebär att en pump trycker iväg spillvattnet från fastigheten till det allmänna avloppsnätet.

Tomterna Dingelsundet 2:140, 2:141, 2:142, 2:143, 2:155, 2:156, 2:157, 2:163, 2:164, 2:189 och 2:190 måste ha en LTA-pump. Kommunen står för kostnad av pump och driften samt inkoppling till det kommunala systemet. Köparen får bekosta installation av pump samt elkostnad för drift av pump.

På tomterna Dingelsundet 2:161, 2:162, 2:176 och 2:177 kan LTA-pump behövas beroende på placeringen och hustyp. Om du placerar huset så att det är nödvändigt med en LTA-pump så får du betala för pump, installation och drift.

Gemensamhetsanläggning för väg

Vägarna inom planområdet är enskilda och har enskilt huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägarna är delägare i den gemensamma vägen och ansvarar för drift och skötsel. Det kallas för en gemensamhetsanläggning.

Tomterna Dingelsundet 2:140, 2:141, 2:142, 2:143 ingår i Dingelsundet GA:1 och sköts via Dingelsundets vägsamfällighet. Kontakta dem via mejl om du har några frågor: dingelsundet.ga1@gmail.com
De övriga tomterna på Dingelsundet ingår i GA:2 och sköts via Östra Dingelsundets samfällighetsförening.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp efter köp

Vatten och avlopp är framdraget till tomtgräns för samtliga tomter förutom till Dingelsundet 2:142 och 2:143. Kommunen drar fram vatten och avlopp när köparen kommer in med servisanmälan. Avgiften blir densamma som när vatten och avlopp är framdraget till tomtgräns.

Tomter till salu

Här ser du vilka tomter som finns till försäljning på Dingelsundet genom kommunens tomtkö. Priset är exklusive avgifter för anslutningar, bygglov, nybyggnadskarta med mera. Köpeskillingen betalas på tillträdesdagen. Tillträde enligt överenskommelse. Du kan gärna åka ut till området och titta för att få en bättre bild av hur tomterna ser ut och är placerade. Varje tomt är markerad med sin fastighetsbeteckning.

Lediga tomter

Fastighet

Status

Tomtyta

Pris exklusive vatten
och avlopp

LTA

Dingelsundet 2:148

Ledig

1004 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:149

Ledig

1012 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:150

Ledig

1198 m2

1 322 500 kr


Dingelsundet 2:151

Ledig

1016 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:152

Ledig

1047 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:153

Ledig

1051 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:154

Ledig

1205 m2

1 380 000 kr


Dingelsundet 2:155

Ledig

1213 m2

1 380 000 kr

Krävs

Dingelsundet 2:156

Ledig

1176 m2

1 322 500 kr

Krävs

Dingelsundet 2:157

Ledig

1024 m2

1 265 000 kr

Krävs

Dingelsundet 2:158

Ledig

1048 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:159

Ledig

1029 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:160

Ledig

1025 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:161

Ledig

1066 m2

1 265 000 kr

Beroende av placering och typ av hus

Dingelsundet 2:162

Ledig

1142 m2

1 322 500 kr

Beroende av placering och typ av hus

Dingelsundet 2:163

Ledig

1047 m2

1 265 000 kr

Krävs

Dingelsundet 2:164

Ledig

1023 m2

1 265 000 kr

Krävs

Dingelsundet 2:165

Ledig

1027 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:166

Ledig

1021 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:167

Ledig

1002 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:168

Ledig

1002 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:169

Ledig

1064 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:170

Ledig

1283 m2

1 380 000 kr


Dingelsundet 2:171

Ledig

1194 m2

1 322 500 kr


Dingelsundet 2:172

Ledig

1435 m2

1 495 000 kr


Dingelsundet 2:173

Ledig

1097 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:174

Ledig

1034 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:175

Ledig

1134 m2

1 322 500 kr


Dingelsundet 2:176

Ledig

1140 m2

1 322 500 kr

Beroende av placering och typ av hus

Dingelsundet 2:177

Ledig

1189 m2

1 322 500 kr

Beroende av placering och typ av hus

Dingelsundet 2:178

Ledig

1056 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:179

Ledig

1006 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:180

Ledig

1001 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:181

Ledig

1024 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:182

Ledig

1025 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:184

Ledig

1019 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:185

Ledig

1002 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:186

Ledig

1000 m2

1 265 000 kr


Dingelsundet 2:189

Ledig

1027 m2

1 265 000 kr

Krävs

Dingelsundet 2:190

Ledig

1026 m2

1 265 000 kr

Krävs

Dingelsundet 2:140

Ledig

1201 m2

1 380 000 kr

Krävs

Dingelsundet 2:141

Ledig

1312 m2

1 437 500 kr

Krävs

Dingelsundet 2:142

Ledig

824 m2

1 265 000 kr

Krävs

Dingelsundet 2:143

Ledig

896 m2

1 265 000 kr

Krävs

 

Mer information i detaljplanen

Mer information om hur bostadsområdet ska bli och vilka krav som ställs på tomterna finns i detaljplanen för området.

Småhustomter på Zakrisdal

De två tomter som nu säljs på Zakrisdal ligger i ett redan befintligt bostadsområde, intill Bovieran. Kommunalt vatten och avlopp samt fiber är redan framdraget till tomtgränserna.

Naturnära och bra förbindelser

Zakrisdal har närhet till både skog, natur och ligger inte långt från fina Göteborgsudden och Vänern. Det är även bra cykelvägar och bussförbindelser in till Karlstad.

Förskola och skola i området

Närmsta kommunala förskola finns på Zakrisdal, cirka 500 meter från tomterna. Intill den befintliga förskolan byggs nu en helt ny förkola som väntas vara klar i november 2024. Det finns även förskolor på Västerstrand och Romstad. Närmsta skola är Västerstrandsskolan, F-6.

Om att bygga hus på tomterna

På tomterna finns det möjlighet att bygga i högst två våningar, där varje våning får vara max 140 kvadratmeter. Utöver detta tillåts komplementbyggnad på sammanlagt 60 kvadratmeter. Det görs alltid en individuell prövning vid bygglovsansökan.

Tomter till salu

Här ser du vilka tomter som finns till försäljning på Zakrisdal genom kommunens tomtkö. Priset är exklusive avgifter för anslutningar, bygglov, nybyggnadskarta med mera. Köpeskillingen betalas på tillträdesdagen. Tillträde enligt överenskommelse. Du kan gärna åka ut till området och titta för att få en bättre bild av hur tomterna ser ut och är placerade. Tomterna är markerad med sin fastighetsbeteckning.

Lediga tomter

Fastighet

Status

Tomtyta

Pris exklusive vatten
och avlopp

Laddningen 1

Ledig

985 m2

1 350 000 kr

Rekylen 6

Ledig

948 m2

1 350 000 kr

Vad som gäller när du köper en tomt av kommunen

Det finns flera saker du behöver veta när du ska köpa en tomt av kommunen. Det gäller bland annat bygglov, anslutning till vatten och el, nybyggnadskarta, lagfart, köpeavtal och köpebrev.

Intresseanmälan

All försäljning av kommunala småhustomter sker genom kommunens tomtkö. Om du är intresserad av någon av dessa tomter måste du gå med i tomtkön. De som redan står i kön har fått e-post om de lediga tomterna och instruktioner för att anmäla intresse.

Den här webbsidan kommer att uppdateras löpande så du kan se vilka tomter som finns lediga.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om tomterna är du välkommen att kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Du kan även skicka e-post till tomtko@karlstad.se så går det direkt till handläggaren.

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida