Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Närbild på lupiner i flera olika färger

Så hanterar du blomsterlupin

Blomsterlupiner ser vi nästan överallt under sommaren. Blomman kanske kan vara fin att titta på men den är ett stort hot mot den känsliga ängsfloran. Här kan du läsa mer om hur du gör för bekämpa lupiner och minska spridningen.

Närbild på lupiner i flera olika färger
Närbild på lupiner i flera olika färger

Blomsterlupinen är spridd över hela kommunen och är ett mycket stort hot mot den känsliga ängsfloran då den inte enbart skuggar ut den utan även förändrar markförhållandena. Vår känsliga ängsflora föredrar mager jord med lite näring vilket blir ett stort problem när lupinen får fäste. Genom att lupin är en ärtväxt så binder den naturligt kväve till marken och gödslar den.

När det gäller lupin måste vi vara ihärdiga, dess frön kan ligga i vila i upp till 70 år i marken. Men det går att bekämpa växten på flera sätt.

Så här gör du:

  • Slå av plantan innan blomning flera gånger under året under några års tid.
  • Gräv eller dra upp hela plantor med rot. Tänk på att det inte ska vara jord med bland plantorna för då kan det skada förbränningspannan på återvinningscentralen.
    Om du gräver hemma så se till att du inte flyttar massor där det varit lupiner till andra ställen. Då ökar spridning av arten.
  • Plocka gärna stora buketter och sätt i vas och njut av de vackra färgerna, men kom ihåg att slänga blommorna rätt när de vissnat! Se avsnittet om avfallshantering.

Sidan publicerad: 2023-05-17

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?