Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så hanterar du kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris hör till de invasiva främmande arter som inte finns med på EU:s lista, men som har fått en ökad spridning i kommunen. Kanadensiskt gullris är en högväxt, flerårig ört som blir mer än en meter hög och bildar ofta stora bestånd.

Närbild på kanadensiskt gullris
Kanadensiskt gullris
Hage med stora mängder kanadensiskt gullris
Hage med stora mängder kanadensiskt gullris

De gula blommorna blommar augusti-september. Då frukten har en hårpensel sprids fröna lätt med vinden. Den kan även sprida sig med hjälp av jordstammar som skjuter upp nya skott.

Bekämpa genom att slå


För att bekämpa kanadensiskt gullris krävs återkommande slåtter innan blomning minst två gånger per växtsäsong i några år. Metoden kan även kompletteras med bortgrävning av rötter. Dock får inte jordmassor kontaminerade med invasiva främmande arter spridas i naturen utan behöver hanteras på ett säkert sätt för att minimera spridning. Vi har inte ännu någon plats för förvaring av stora jordmassor av den här typen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida