Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Frågor och svar kring drogförebyggande arbete

Hur ser alkoholkonsumtionen ut bland unga idag?

Unga idag dricker mindre alkohol än någonsin historiskt. Alkoholkonsumtionen har aldrig varit lägre i årskurs nio och år 2 på gymnasiet sedan mätningarna påbörjades i början av 70-talet.

Hur vanligt är det med narkotika hos tonåringar?

Det är viktigt att betona att de allra flesta tonåringar inte kommer i kontakt med eller är intresserad av narkotika.
Vilken är den vanligaste narkotikan bland unga idag? Den vanligaste narkotikan bland unga idag är Cannabis. Det har enligt undersökningar inte skett någon större ökning av användandet. Det som är oroväckande är attityden till Cannabis. Det är också en allt mer liberal syn, där unga tycker att det är upp till var och en om de använder cannabis eller inte.

Vad ska jag göra om jag är orolig för min tonåring?

Om man som förälder känner sig orolig, är det viktigt att prata med sitt barn. Förklara varför du är orolig och var så rak som möjligt. Även om det kanske inte handlar om droger kan det ju vara något annat som barnet behöver hjälp med. Hör av dig i tid, gå på magkänsla, ta oron på allvar. Ni som föräldrar känner era barn bäst och du kan vara anonym i första kontakten.

Viktigt att tänka på som tonårsförälder?

• Tala med ditt barn och lyssna noga, bry dig i stort och smått
• Sätta gränser, hjälpa ungdomen att säga nej
• Tro inte att alla andra får eller gör
• Gör överenskommelser
• Var vaken och bered att hämta
• Var uppmärksam när det behövs
• Lär dig tolka signaler
• Bygg nätverk och håll kontakt med andra föräldrar

Uppmärksamma om era ungdomar förändrar sitt beteende på något sätt;

• Nya umgängeskretsar
• Humörsvängningar, trötthet
• Fritidsintressen upphör/minskar
• Skolk, försämrade skolresultat
• Nästan aldrig hemma
• Hemlighetsfull, lögner och undanflykter
• Pengar försvinner

Om jag som förälder har en tonåring som förändrar ovanstående beteenden är det samma som att han använder droger?

Nej tonåringar kan mycket väl uppfylla dessa beteenden. Se tecknen som varningssignaler. Det är när tecknen blir fler och börjar bilda ett mönster som man ska agera. Inte heller behöver ett mönster av dessa tecken bevisa ett pågående missbruk. Vad mönstret däremot visar är att det är en ungdom som behöver hjälp och stöd för att reda upp sin situation, oavsett vilket problem som ligger i botten. Ett tips är att diskutera dina tankar och oro med andra runt omkring tonåringen, såsom föräldrar, skolpersonal och ledare

Finns det några bra tips till oss tonårsföräldrar?

Ja, vi har tagit fram fem tips till dig som tonårsförälder och vårdnadshavare.

Skapa en nära relation – men kom ihåg att du är vuxen

En bra relation kommer inte enkelt. Det handlar om att bygga upp förtroende och skapa en relation som också är på ungdomarnas villkor. Du är dock alltid den vuxne i relationen, det är bra att vara nära, men var inte en kompis.

Prata om allt

Våga prata om allt, även det som är svårt, och berätta att du bryr dig. Våga fråga! Ungdomar mår bra av att veta att föräldrarna bryr sig. Samtalet har den bästa förebyggande effekten av alla och ju mer ni pratar desto mer kommer din ungdom att berätta.

Skapa tid att verkligen lyssna, förstå och prata

När du pratar med din ungdom, se till att du har tid att verkligen lyssna och förstå. Förtroende vinner du bäst genom att helt enkelt visa att du bryr dig och visar intresse för din ungdoms resonemang. Skapa rutiner för samtal, t.ex. genom att äta tillsammans minst en gång om dagen.

Var tydlig och stå på dig

Om du tvivlar på sanningshalten i vad din ungdom säger, tveka inte att ifrågasätta. Var också rak och tydlig i var du står när det gäller t.ex. droger. Det du säger har nämligen effekt, även om man inte kan tro det ibland.

Kärlek, kärlek, kärlek

Man blir aldrig för stor för att ta emot kärlek. Visa att du älskar ditt barn, säg att du älskar ditt barn och gör det ofta. Och kom ihåg, att säga nej kan ibland vara det mest kärleksfulla du gör.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida