Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Handlingsplan ANDT - förebyggande insatser i Karlstads kommun

Karlstad kommer att bli en stad med 100 000 invånare. En stad där vi vill att medborgarna ska ha en hög livskvalitet och där vår tillväxt sker på ett ekonomiskt, socialt och hållbart sätt.

Att växa som stad och kommun är positivt och viktigt, men det medför också en stor utmaning och ansvar i våra verksamheter att utifrån det ökande medborgarantalet anpassa det främjande och förebyggande arbetet gällande ANDT, alkohol, narkotika, dopning, tobak.

Droger är en utmaning för samhället där vi måste arbeta med problemen på många olika sätt. Vi behöver styrdokument på regeringsnivå likväl som att vi arbetar med behandlande insatser på individnivå. Utifrån det kommunala perspektivet ska vi främja och förebygga innan problemen uppstår, men också behandla och stödja när så behövs.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida