Europeiska unionen

Välkommen till Europa Direkt Karlstad

01:30 min

Europa Direkt Karlstad är din länk till Europa. Vi hjälper dig med information om EU, svarar på frågor samt arrangerar föreläsningar och andra event.

Har du frågor om EU?

Välkommen till oss på Europa Direkt. Vi finns i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, tillsammans med Kontaktcenter. Europa Direkt-kontoret sprider information om EU och ska bidra till engagemang kring EU på lokal och regional nivå.

  • Vi kan hjälpa dig med information kring EU samt beställa broschyrer och annat informationsmaterial.
  • Vi kan arrangera föreläsningar, konferenser och seminarier med anknytning till EU-frågor.
  • Vi kan besöka din skola, förening eller organisation och föreläsa om EU. 
  • Vi kan hjälpa dig i kontakter med EU:s olika institutioner.

Kontakt 

Öppettider: vardagar klockan 08.00–17.00
E-post: europadirekt@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00, tonval 4.
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala aktörer. Syftet är att sprida information och kunskap till allmänheten om Europeiska unionen, medborgarnas rättigheter, lagstiftning, politik och bidrag. Det finns 14 kontor runt om i Sverige och närmare 450 kontor totalt i hela EU.

Uppdaterad den