Europa Direkt

Seminarium om EU:s återhämtningsplan efter Corona

56:07 min

För att reparera den ekonomiska och sociala skada som coronapandemin har orsakat har Europeiska unionen enats om en återhämtningsplan som ska leda oss ut ur krisen och lägga grunden till ett modernt och mer hållbart EU. Den 29 april genomfördes ett digitalt seminarium om EU:s ekonomiska och sociala återhämtningsplan och hur det kan påverka Värmland.

Det tillfälliga återhämtningsinstrumentet Next Generation EU omfattar totalt 750 miljarder euro som ska bidra till att återuppbygga ett mer miljövänligt, digitalt och uthålligt EU. Utöver det tillkommer också EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 på 1073 miljarder euro.

Vid seminariet samtalade de medverkande om EU:s satsningar och vad de kan innebära för näringsliv och offentlig verksamhet på såväl lokal som regional nivå.

Medverkande

Åsa Johansson (S), regionråd och första vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland
Anders Knape (M), ordförande Karlstads kommunfullmäktige och omvärldsnämnden, ordförande Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Moderator

Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige

Uppdaterad den