Karlstads kommuns råd för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning är ett forum för medborgardialog mellan kommunen och handikapporganisationerna i Karlstad. Det är ett sätt för politiken att få möjlighet att informera, diskutera och få in synpunkter från handikapporganisationerna i aktuella politiska frågor.

Rådet består av politiker från åtta av kommunens nämnder och utsedda representanter från handikapporganisationerna. Ordförande är ledarmot i kommunstyrelsen och vice ordförande är representant från handikapporganisationerna.

Rådet har möte två gånger per år och genomför varje år en temadag som är öppen för allmänheten.

 

Kallelser

Kallelse 25 oktober 2019.pdf

Kallelse 29 mars 2019.pdf

Kallelse 19 oktober 2018.pdf

Kallelse 23 mars 2018.pdf

Kallelse 6 oktober 2017.pdf

Kallelse 28 april 2017.pdf

Kallelse 30 september 2016.pdf

Kallelse 8 april 2016.pdf

Kallelse 24 september 2015.pdf

Kallelse 10 april 2015.pdf

Kallelse 28 augusti 2014.pdf

Kallelse 25 mars 2014.pdf

 

Protokoll

Protokoll 25 oktober 2019.pdf

Protokoll 29 mars 2019.pdf

Protokoll 19 oktober 2018.pdf

Protokoll 23 mars 2018.pdf

Protokoll 6 oktober 2017.pdf

Protokoll 28 april 2017.pdf

Protokoll 30 september 2016.pdf

Protokoll 8 april 2016.pdf

Protokoll 24 september 2015.pdf

Protokoll 10 april 2015.pdf

Protokoll 28 augusti 2014.pdf

Protokoll 10 april 2014.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den