Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Öppna förskolor

Om du har barn i förskoleåldern är du välkommen till någon av de öppna förskolorna. Här får du och ditt barn möjlighet att träffa andra barn och vuxna.

Den öppna förskolan är en mötesplats där barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen får möjlighet till social och pedagogisk stimulans. Verksamheten leds av förskollärare och är avgiftsfri.

Under lovdagar gäller olika öppettider på de öppna förskolorna. Kontakta respektive förskola för mer information.

Öppen förskola drivs också av andra än kommunen, exempelvis av kyrkan. Läroplanen för förskolan och Skolverkets allmänna råd är vägledande för den öppna förskolans verksamhet.

Uppdaterad den