Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Ändra uppgifter eller säg upp plats

För att göra ändringar på ditt barns placering måste du logga in med e-legitimation.

Logga in för att:

  • Se information om ditt ärende
  • Ändra närvarotid/schema
  • Ändra inkomst
  • Ändra dina uppgifter till exempel e-postadress, telefonnummer
  • Säga upp plats

Logga in i e-tjänsten för barnomsorg

Uppsägning av plats

Du säger upp din plats via Min Sida i e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader från att uppsägningen kommit in. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Om du ska flytta från Karlstads kommun får barnet ha kvar platsen i två månader från det datum du flyttar. Om du önskar behålla platsen längre ska du i god tid innan du flyttar ansöka på nedanstående blankett.

Blankett för att ansöka om att behålla plats

Byte mellan förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Om du byter mellan kommunala verksamheter behöver du inte säga upp platsen.

Om du byter till fristående verksamhet ska du säga upp platsen senast två månader innan barnet ska sluta.

Vid skolstart

Om du har meddelat skolan att du vill ha fortsatt placering när ditt barn börjar i förskoleklass eller grundskola flyttas ditt barns plats över till fritidshemmet den 1:a augusti.

Under sommaren

Om du säger upp platsen under sommaren kan ditt barn inte få förskola och annan pedagogisk verksamhet förrän tidigast 1:a september.

Uppdaterad den