Terminer, lov, ledighet

Läsårstider grundskolan

Här hittar du information om skolstart, skolavslutning, sportlov, höstlov och påsklov i Karlstads kommunala grundskolor.

Läsårstider för 2020/2021

Höstterminen 2020-08-18 - 2020-12-22  
Vårterminen 2021-01-11 - 2021-06-11  

Lovdagar 

 • Höstlov vecka 44 (2020)  
 • Sportlov vecka 9 (2021)  
 • Påsklov vecka 14 (2021)  
 • Lovdag 14 maj (2021) 

Studiedagar

 • 14 september
 • 15 oktober
 • 20 november
 • 17 februari
 • 30 april

Studiedagarna under läsåret 2020/2021 är gemensamma för alla kommunens grundskolor. 

Läsårstider för 2021/2022

Höstterminen 2021-08-16 - 2021-12-21  
Vårterminen 2022-01-10 - 2022-06-10

Lovdagar 

 • Höstlov vecka 44 (2021)  
 • Sportlov vecka 9 (2022)  
 • Påsklov vecka 16 (2022)  
 • Lovdag 27 maj (2022) 

Studiedagar

 • 17 september
 • 18 oktober
 • 23 november
 • 26 januari
 • 20 maj

Studiedagarna under läsåret 2021/2022 är gemensamma för alla kommunens grundskolor. 

Hur bestäms läsåret?

Det är barn- och ungdomsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Ledighet för elev

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan ska du ansöka om det i god tid före önskad ledighet. Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång. Det ska finnas goda skäl för ledighetsansökan. Ansökan lämnas till klasslärare/mentor.

Eleven ska själv notera vilka uppgifter som behöver göras under ledigheten. Blanketten "Uppgifter vid ledighet för elev i årskurs F-9” lämnas ut av klassförståndare/mentor.

Ansökan om ledighet

Blankett för att ansöka om ledighet för elev

Film om frånvaro, ledighet och skolplikt

Här kan du se en 3 minuter lång film om vad som gäller för frånvaro, ledighet och skolplikt i grundskolan.

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Om du planerar en längre utlandsvistelse/ frånvaro från skolan för ditt barn kan du ansöka om att ditt barn får fullgöra skolplikten på annat sätt. Enligt 24 kap. 23§ skollagen får en elev medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än genom att delta i den ordinarie verksamheten. Detta får endast medges om:

 1. Den alternativa verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den undervisning som eleven annars skulle ha fått
 2. Det går att garantera insyn i den alternativa verksamheten och
 3. Det finns synnerliga skäl för eleven

Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut och alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att nämnden ska kunna bevilja ansökan. Du som vårdnadshavare måste lämna in din ansökan senast 3 månader innan den aktuella perioden börjar gälla.

Om du vill ansöka om detta kontaktar du ansvarig rektor som ger dig en blankett att fylla i. Blanketten lämnar du till ansvarig rektor som vidarebefordrar den till barn- och ungdomsnämnden.

Uppdaterad den