Terminer, lov, ledighet

Läsårstider och ledighet grundskolan

Här hittar du information om skolstart, skolavslutning, sportlov, höstlov och påsklov i Karlstads kommunala grundskolor. Här finns också information kring vad som gäller om du behöver söka ledigt för ditt barn.  

Läsårstider för 2022/2023

Höstterminen 2022-08-15 - 2022-12-22  
Vårterminen 2023-01-09 - 2023-06-09

Lediga dagar 

 • Höstlov vecka 44 (2022)  
 • Sportlov vecka 9 (2023)  
 • Påsklov vecka 15 (2023)  
 • Lovdag 19 maj (2023) 
 • Lovdag 5 juni (2023)

Studiedagar

 • 16 september 2022
 • 24 november 2022
 • 24 januari 2023
 • 8 mars 2023
 • 8 maj 2023

Studiedagarna under läsåret 2022/2023 är gemensamma för alla kommunens grundskolor. Eleverna är lediga. 

Reducerat öppethållande i fritidshemmen

 • 11 augusti 2022
 • 24 november 2022
 • 8 mars 2023
 • 12 juni 2023

Under fyra dagar per år har fritidshemmen tid för gemensam fortbildning och planering. Under dessa dagar erbjuds alternativ omsorg för de som har behov.  

Dagarna med reducerat öppethållande är gemensamma för alla kommunens fritidshem.

Läs mer om studiedagar och reducerat öppethållande 

Läsårstider för 2023/2024

Höstterminen: 2023-08-16 till 2023-12-21
Vårterminen: 2024-01-08 till 2024-06-07

Lediga dagar 

 • Höstlov: vecka 44 (2023)
 • Sportlov: vecka 9 (2024)
 • Påsklov: vecka 14 (2024)
 • Lovdag: 10 maj (2024)

Studiedagar

 • 22 september (2023)
 • 23 november (2023)
 • 6 februari (2024)
 • 20 maj (2024)

Studiedagarna under läsåret 2023/2024 är gemensamma för alla kommunens grundskolor. Eleverna är lediga. 

Reducerat öppethållande i fritidshemmen

 • 11 augusti (2023)
 • 23 november (2023)
 • 5 januari (2024)
 • 20 maj (2024)

Under fyra dagar per år har fritidshemmen tid för gemensam fortbildning och planering. Under dessa dagar erbjuds alternativ omsorg för de som har behov.  

Dagarna med reducerat öppethållande är gemensamma för alla kommunens fritidshem.

Läs mer om studiedagar och reducerat öppethållande 

Hur bestäms läsåret?

Det är barn- och ungdomsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Ledighet för elev

En elev får enligt skollagen beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan ska du ansöka om det i god tid före önskad ledighet. 

Ansökningsblankett och mer information kring ledighet 

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Om du planerar en längre utlandsvistelse eller frånvaro från skolan för ditt barn kan du ansöka om att ditt barn får fullgöra skolplikten på annat sätt. 

Mer information om att fullgöra skolplikt på annat sätt 

Uppdaterad den