Terminer, lov, ledighet

Läsårstider grundskolan

Här hittar du information om skolstart, skolavslutning, sportlov och påsklov i Karlstads kommunala grundskolor.

Läsårstider för 2019/2020

Höstterminen 2019-08-22 – 2019-12-19
Vårterminen 2020-01-08 – 2020-06-12

Lovdagar

 • Höstlov vecka 44 (2019)
 • Sportlov vecka 9 (2020)
 • Påsklov vecka 16 (2020)
 • Lovdag 22 maj (2020)

Tidigarelagda studiedagar för högstadieskolorna 20 mars och 23 mars

Fredag 20 mars har följande skolor studiedag:

Ilandaskolan, Mariebergsskolan, Rudsskolan och Vålbergsskolan

Måndag 23 mars har följande skolor studiedag:
Frödingskolan, Hultsbergsskolan, Norrstrandsskolan och Nyeds skola

Studiedagar

Varje skola har rätt att lägga ut högst fem dagar inom läsåret för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare. 

Du hittar information om din skolas studiedagar på skolans hemsida.

Läsårstider för 2020/2021

Höstterminen 2020-08-18 - 2020-12-22  
Vårterminen 2021-01-11 - 2021-06-11  

Lovdagar 

 • Höstlov vecka 44 (2020)  
 • Sportlov vecka 9 (2021)  
 • Påsklov vecka 14 (2021)  
 • Lovdag 14 maj (2021) 

Studiedagar

 • 14 september
 • 15 oktober
 • 20 november
 • 17 februari
 • 30 april

Studiedagarna under läsåret 2020/2021 är gemensamma för alla kommunens grundskolor. 

Hur bestäms läsåret?

Det är barn- och ungdomsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Ledighet för elev

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan ska du ansöka om det i god tid före önskad ledighet. Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång. Det ska finnas goda skäl för ledighetsansökan. Ansökan lämnas till klasslärare/mentor.

Eleven ska själv notera vilka uppgifter som behöver göras under ledigheten. Blanketten "Uppgifter vid ledighet för elev i årskurs F-9” lämnas ut av klassförståndare/mentor.

Ansökan om ledighet

Blankett för att ansöka om ledighet för elev

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Om du planerar en längre utlandsvistelse/ frånvaro från skolan för ditt barn kan du ansöka om att ditt barn får fullgöra skolplikten på annat sätt. Enligt 24 kap. 23§ skollagen får en elev medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än genom att delta i den ordinarie verksamheten. Detta får endast medges om:

1. den alternativa verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den undervisning som eleven annars skulle ha fått,
2. det går att garantera insyn i den alternativa verksamheten och
3. det finns synnerliga skäl för eleven

Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut och alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att nämnden ska kunna bevilja ansökan. Du som vårdnadshavare måste lämna in din ansökan senast 3 månader innan den aktuella perioden börjar gälla.

Om du vill ansöka om detta kontaktar du ansvarig rektor som ger dig en blankett att fylla i. Blanketten lämnar du till ansvarig rektor som vidarebefordrar den till barn- och ungdomsnämnden.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den