Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Historiserande och eklektiska stilar

Period: 1880-1900

Arkitekturstilarna präglas av lånade inslag från tidigare historiska stilar. I Karlstad finns arkitekturen representerad i äldre stenhus i stadsdelarna Klara och Tingvallastaden.

Varsamhet och goda råd

  • Respektera husets byggnadsstil och undvik främmande tillägg.
  • Sträva efter att bevara alternativt återställa husets ursprungliga färgsättning.
  • Vid underhåll används linoljefärg bruten med traditionella pigment för att få rätt nyans.
  • Fönsterbågar på fasader i järnoxidgult eller ockra var vanligtvis bruna eller gröna. Vita fasader hade fönsterbågar i engelskt rött eller brunt.

Utformning under 1880-talet

Fasaderna var symmetriska och rikt utsmyckade med portar och fönster indragna i fasaden och markerade med omfattningar. Fönstersättningen var jämn och avslöjade inget om rumsindelningen innanför. Sockelvåningen var framträdande, ofta av rustiserad puts för att efterlikna naturstensblock. Taken var vanligtvis av plåt som målades med svart oljefärg.

Arkitekturstilar historiserande och eklektiska
Illustration ur Byggnaders särdrag – en stilhistorisk handbok 1880-1960. Boverket (1996).

Utformning under 1890-talet

Den klassicistiska, symmetriska, fasaden från 1880-talet frångicks under 1890-talet och inspirerades av fransk renässans och engelsk gotik. Man eftersträvade en renare och slätare fasad än den utsmyckade 1880-talsfasaden. Indragna fönster och portar målades som oftast i mörka färger.

Arkitekturstilar historiserande och eklektiska
Illustration ur Byggnaders särdrag – en stilhistorisk handbok 1880-1960. Boverket (1996).

Tak

Taken var under båda perioderna i huvudsak klädda med målad och falsad plåt men även skiffertak förekom.

Fasad

Under 1880-talet var fasaderna ofta putsade, sockeln var grovt putsad för att efterlikna sten. På 1890-talet var det vanligt att sockelvåningen istället gjordes av huggen natursten, företrädesvis kalksten eller sandsten. Övrig fasad utgjordes av samma sorts sten eller av tegel, dekorationer gjordes ofta av sten. Det förekom även grovt spritputsade fasader med slät puts runt fönster och portar.

Fönster

Under perioden 1880-1900 var det vanligast att fönstren hade T-post eller korspost i olika variationer.

Färgsättning

Fönster och portar var under båda perioderna indragna i fasaden och målades i mörka färger för att framhävas. Vanliga färger var gröngrå, bruna eller brungrå. Under 1880-talet var stenimiterande nyanser i varierande ljusa färger av grågrön, gråbrun och beige vanliga på fasaderna och hela fasaden hade samma kulör, oberoende av vilka material som använts. Kakel och terrakottadetaljer förekom också och dessa målades inte.
Under 1890-talet färgades fasadputs i ljus kulör vilket skulle efterlikna sten. Från 1880 till 1900 målades järn, beslag och plåt med svart oljefärg. Snickerier målades med linoljefärg och puts infärgades med kalkfärg.

Exempel på byggnader i Karlstad

"Sockerslottet" är beläget i stadsdelen Klara i centrala Karlstad. Byggnaden färdigställdes 1899 och arkitekt var Carl Österman från Stockholm. Fasaderna är strikt symmetriska.

{"X":0.2225,"Y":0.0,"Width":0.635,"Height":0.996078431372549}
Sockerslottet, i stadsdelen Klara, som det ser ut idag. Förändringar har gjorts, till exempel har en balustrad och takkupor tillkommit.
Arkitekturstilar historiserande och eklektiska
Monitorn 2, i korsningen Östra Torggatan 4 och Drottninggatan 5, uppfördes på 1890-talet.
Arkitekturstilar historiserande och eklektiska
Tornet 1 ligger på Herrhagen och byggdes som vattentorn, nu inrymmer byggnaden lägenheter.

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida