Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nyklassicism

Period: 1800-1890

Nyklassicismen kallas även nyantiken eftersom den inspirerades av äldre romerska och grekiska ideal. Stilen är sparsmakad och symmetrisk, byggnaderna är ofta dekorerade med kolonner och kapitäler.

Varsamhet och goda råd

  • Respektera husets byggnadsstil och undvik främmande tillägg.
  • Sträva efter att bevara alternativt återställa husets ursprungliga färgsättning.
  • Vid underhåll används linoljefärg bruten med traditionella pigment för att få rätt nyans.
  • Fönsterbågar på fasader i järnoxidgult eller ockra var vanligtvis bruna eller gröna.
  • Vita fasader hade fönsterbågar i engelskt rött eller brunt.

Historik

I Karlstad finns inte många byggnader kvar sen den tidiga delen av nyklassicismen eftersom många hus förstördes under den stora branden 1865. Majoriteten av dagens nyklassicistiska byggnader återuppfördes efter den stora förödelsen och finns främst i Tingvallastaden med närmaste omnejd.

{"X":0.1725,"Y":0.0,"Width":0.66,"Height":1.0}
Trädgårdsgatan 1A, Kv. Trädgården 1. En typiskt symmetrisk fasad med jämn fönstersättning och fronton.

Utformning och materialval

Det gemensamma för arkitekturen under nyklassicismen är det sparsmakade, regelbundenheten och den jämna fönstersättningen. Man använde sig av imiterade kolonner, kapitäl, pilastrar och symmetriskt placerade frontoner. Trähusen skulle efterlikna stenhus. Under perioden 1800-1870 rådde en enkel och sparsmakad klassicism med ett fåtal strama dekorationer. Under den senare delen av epoken, fram till 1890, bearbetades fasaderna mer med kolonner, kapitäl och frontoner samt ytterligare utsmyckade fönsteromfattningar.

{"X":0.0,"Y":0.084668192219679639,"Width":1.0,"Height":0.91304347826086951}
Utsmyckade pilastrar, framskjuten mittenparti och centrerad port på Älvgatan 1 i kv. Björnen 5.
{"X":0.23,"Y":0.0,"Width":0.745,"Height":1.0}
Fönstren hade korspost eller t-post, de kunde även vara sexdelade. Herrgårdsgatan 6, kv. Lantmätaren 1.

Tak

Sadeltaken var flacka och täckta av plåt som målades svart eller röd för att efterlikna järn respektive tegel.

Fasad och färgsättning

Fasaderna var av sten eller putsade och gick i ljusa färger som svagt ockragult eller mossgrönt. Under den första delen av epoken utfördes stenhusen i en och samma kulör, men mot slutet av perioden var detaljer och lister i annan kulör än fasaden. På trähusen var ofta fasad, lister och dekorationer i olika kulör. Fönstrens karmar var målade mörkt bruna, gröna eller engelskt gröna. Balkonger gjordes i smide som anpassades väl till fasaden och blev en utsmyckning.

{"X":0.0,"Y":0.058690744920993229,"Width":1.0,"Height":0.89841986455981937}
Dekorativt smidesräcke på balkongen. Herrgårdsgatan 6, kv. Lantmätaren 1.
{"X":0.1025,"Y":0.0,"Width":0.715,"Height":1.0}
Regelbundenhet, symmetri och jämn fönsterindelning. Kungsgatan 1, kv. Kniven 13.

Fönster och entréer

Fönster med korspost var dominerade under den första delen av epoken, men även sexdelade fönster var vanliga. Under den senare delen var det vanligast med T-formade fönster, uppe i frontonerna eller på gavlarna kunde lunettformade fönster med spröjs förekomma. Lunettfönster placerades även ofta i takkuporna. Dörrarna var ofta pardörrar, raka eller rundade upptill med glasade partier både i dörrbladen och ovanför. Portarnas omfattningar var utsmyckade i sten eller puts och omfattningens dekorationer kunde sträcka sig över fler än en våning.

{"X":0.2725,"Y":0.0,"Width":0.715,"Height":1.0}
Utsmyckad kapitäl och tandsnitt på Trädgårdsgatan 1, Kv. Trädgården 1.

Interiör

Under den nyklassicistiska eran var mörk inredning modernt med mörka tyger och träslag, lägenheterna hade få ljusinsläpp.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida