Rådgivande organ i Karlstads kommun

Nämnderna i kommunen har stöd av några rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som till exempel pensionärsrådet och ungdomsfullmäktige. På så vis kan ungdomar och pensionärsföreningarna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Uppdaterad den