Landsbygdsrådet

Sök pengar för landsbygdsutveckling

Ett barn leker i en klätterställning av rep.
Vildaparken i Väse.

Vill du göra en ideell insats och utveckla landsbygden eller den mindre tätorten där du bor? Då kan du söka pengar från Karlstads kommun. 

Det finns möjlighet att söka pengar för särskilda insatser för landsbygdsutveckling. Varje år avsätter Karlstads kommun pengar, i nuläget 1 miljon kronor, i syfte att utveckla Karlstads kommun utanför den centrala tätorten. Det finns riktlinjer för hur pengarna får användas och hur de fördelas för att bidra till en positiv utveckling för landsbygden i kommunen.

Vad kan du söka finansiering för?

 • Utvecklingsinsatser för området där du bor i Karlstads kommun
 • Kompetenshöjande insatser
 • Kultur och evenemang
 • Marknadsföring och kommunikation
 • Kommunal medfinansiering i satsningar tillsammans med andra finansiärer

Vilka kan söka landsbygdsmedel?

 • Alla som av Karlstads kommun bedöms vara en icke-kommersiell aktör.
 • Den som söker ska ha sin fasta hemvist i områden utanför Karlstad tätort och insatsen ska också göras i detta område. Området definieras enligt Leader Närhetens stödområdesgräns i Karlstads kommun.

Ansökan och urvalskriterier

Ansökningar tas emot, handläggs och beslutas löpande under året.

Karlstads kommun ser gärna en spridning av projektmedel både bland sökande och geografiskt i kommunen.

Ansökningar som gäller stöd riktade till enskilda personer eller företag kommer inte att beviljas.

Prioriteringar vid beslut om stöd

 • Insatser som är ett led i en ekologisk, social eller ekonomisk hållbar utveckling av området.
 • Strategisk och långsiktig syn på aktiviteten eller insatsen.
 • Bred nytta för bygden.
 • Insatser som motverkar diskriminering och bidrar till jämställdhet.
 • Bred förankring i området.
 • Hög andel medfinansiering i form av pengar, material eller tid.

Frågor om landsbygdsmedel besvaras av Henrik Lindholm, landsbygdsutvecklare, telefon 054-540 10 33 eller e-post henrik.lindholm@karlstad.se

Ansök om landsbygdsmedel genom vår e-tjänst

E-tjänst för ansökan om landsbygdsmedel

Uppdaterad den