Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Landsbygdsrådets eldsjälspris

Karlstads kommun delar årligen ut landsbygdsrådets eldsjälspris. Priset hyllar den ideella kraften på landsbygden. Det delades ut för första gången 2022.

Eldsjälar är viktiga för kommunens landsbygd

En livskraftig landsbygd skapar ett stabilt civilsamhälle och ett starkt näringsliv. Eldsjälar är mycket viktiga personer. De lägger ner stort ideellt arbete för att kommunens landsbygd och mindre tätorter ska utvecklas. För att det ska fortsätta vara attraktiva platser att bo och verka på.

Eldsjälspriset är ett sätt för kommunen att lyfta och premiera dessa eldsjälar. Ofta är det deras engagemang, goda avsikter och starka vilja som skapar bättre förutsättningar för såväl unga som gamla att trivas i sin hembygd. Det ideella arbete som utförs på fritiden för att skapa bättre livsvillkor för kommunens medborgare är värdefullt i en kommun som strävar efter att alla ska trivas och ha ett bra liv.

Om eldsjälspriset

Landsbygdsrådets eldsjälspris ska hylla den ideella kraften på kommunens landsbygd. Det delas ut till en person som genom ideella insatser bidragit positivt till utvecklingen i de mindre tätorterna och landsbygden i Karlstads kommun. Priset delades ut första gången 2022.

Vinnaren får ta emot 5 000 kronor samt ett diplom på en prisutdelning.

Årets eldsjälar hittills

Sidan uppdaterad: 2024-05-14

Hittade du det du sökte på sidan?