Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Hitta en boendeform som passar dig
  • Trygghetsboende – riktar sig till dig som fortfarande är ganska självständig, här får du hjälp och stöd via hemtjänstinsatser. Några boenden bedrivs av privata utförare. 
  • Vårdboende – riktar sig till dig som har större behov av vård och stöd, till exempel om du är långtidssjuk eller har demenssjukdom. Några boenden bedrivs av privata utförare. 
  • Korttidsboende – korttidsplats innebär att du vistas på ett boende under en kortare period. Det kan finnas olika anledningar till att vistas på en korttidsplats.
  • Trygghetsboende, KBAB – för dig som har små behov av stöd och hyr en lägenhet av Karlstads bostads AB, det finns trygghetsbovärdar som arbetar inom bostadsområdet för att ge stöd och omsorg. 

Vy på Brattskagårdens entré. Framför vajar den blågula svenska flaggan.

Brattska, vårdboende

Brattska gården är ett vårdboende som ligger i Vålberg, här har du nära till bland annat skogsområden och apotek. B...

Frykens vårdboende, fasad och huvudentré

Fryken, vårdboende

Frykens vårdboende ligger på Rud och består av fem avdelningar. Här har du nära till Ruds centrum där hittar du mat...

Granbergas vårdboendes fasad och huvudentré en solig dag

Granberga, vårdboende

Granbergas vårdboende ligger i Väse som ligger 25 kilometer öster om Karlstad. Boendet är för personer med demenssj...

entré och fasad gruvans vårdboende

Gruvan, vårdboende

Mitt i centrala Karlstad ligger enheten Gruvan. Här finns det tillgång till affärer men även vackra promenader läng...

Entré till en byggnad med vit tegelfasad med texten Gunnerns vårdboende tillsammans med Karlstads kommuns kommunsymbol

Gunnern, vårdboende

Gunnerns vårdboende ligger på Rud och består av fyra våningar med en avdelning per våning. Boendet är anpassat för ...

Lummig grönska och en blå himmel med lätta moln. Du ser en huskropp sticka upp i grönskan

Hagaborg, KBAB

Trygghetsboendet på Hagaborg består av vanliga lägenheter där hälften av lägenheterna är riktade till personer som ...

Vy över entrén till Hagaborgs trygghetsboende. På stenhuset pryder karlstadsolen med texten

Hagaborg, trygghetsboende

Hagaborgs trygghetsboende ligger beläget i stadsdelen Norrstrand en och en halv kilometer från Karlstad centrum. Bo...

Stor gräsmatta med ett stort lövträd i förgrunden och ett lägenhetshus i bakgrunden. Himlen är blå.

Järpen, KBAB

Järpen är beläget i stadsdelen Viken och består av vanliga lägenheter där hälften av lägenheterna är riktade till p...

Källan, vård- och trygghetsboende

Källans vård- och trygghetsboende ligger i Skåre, nio kilometer norr om Karlstad. Här arbetar vi aktivt för att du ...

Fasad och entré till Oskarslunds vårdboende

Oskarslund, vårdboende

Oskarslund vårdboende är anpassat för personer med demenssjukdom och består av sex avdelningar. Varje avdelningsfly...

Trevåningshus i tegel. Vid entrén står texten

Pelargården, vårdboende

Pelargårdens vårdboende ligger på Våxnäs. Här finns tre våningar med lägenheter för personer med demenssjukdom. Pel...

Korttidsboendet Resurscentrums entré med höstiga inslag av gula och orangea löv med en ljusblå himmel med lätta vita moln

Resurscentrum

Karlstads korttidsboende heter Resurscentrum och ligger alldeles intill Stadsträdgården i centrala Karlstad.

Fasaden på trygghetsboendet på Rud

Rud, trygghetsboende

Ruds trygghetsboende har fyra våningar och är centralt beläget i stadsdelen Rud. Boendet består av 43 lägenheter fö...

Lägenhetshus med gul fasad som sträcker sig mot himlen. I förgrunden syns träd och buskar

Sixbacken, KBAB

Trygghetsboendet på Sixbacken består av vanliga lägenheter där hälften av lägenheterna är riktade till personer som...

Entré och fasad till Sveagatans vårdboende

Sveagatan, vårdboende

Sveagatan ligger i stadsdelen Herrhagen. Boendet består av tre våningar med tio platser på varje våning. Vårdboende...

Entré och fasad till Villa Orrholmens vårdboende

Villa Orrholmen, vårdboende

Villa Orrholmen är en sjönära vårdboende på Orrholmen i centrala Karlstad. Här har du nära till vatten och grönområ...

Våxnäs trygghetsboende med en molnfri och blå himmel bakom. På varsin sida om entrén står två stora träd i höstfärgerna orange, rött och grönt. Ovanför dörren står texten

Våxnäs, trygghetsboende

Våxnäs trygghetsboende är beläget i stadsdelen Våxnäs och ett boende för dig som vill ha en trygg boendeform med n...

Vänervikens huvudentré. Bakom byggnaden ser man solen stiga upp och i de stora fönstrerna speglas gula lövträd.

Vänerviken, vårdboende

Vänervikens vårdboende ligger i Skattkärr, 15 km öster om Karlstads centrum. Vårdboendet är anpassat för personer m...

En träbyggnad omringad av lövträd där solen syns bakom. På träbyggnaden står det Zakrisdals Vårdboende, Karlstad kommun och karlstadsolen.

Zakrisdal, vårdboende

Zakrisdals vårdboende ligger i stadsdelen Zakrisdal och består av tre avdelningar. Hela boendet är anpassat för per...

Åsbackas vårdboende, fasad

Åsbacka, vårdboende

Vårdboendet Åsbacka ligger i Molkom och består av åtta avdelningar där vissa är speciellt anpassade för personer me...