Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Hitta ett äldreboende som passar dig

I Karlstads kommun finns det flera typer av äldreboenden, det här för att du ska kunna hitta en boendeform som passar dig och dina behov. Här kan du läsa om typerna av äldreboende som vi erbjuder dig:

  • Trygghetsboende – Riktar sig i huvudsak till dig som är somatiskt långtidsjuk och när det bedöms att du inte längre kan få dina behov tillgodosedda i hemmet. Här får du hjälp och stöd via hemtjänstinsatser av personal stationerad i boendet. Några boenden bedrivs av privata utförare. 
  • Vårdboende – För dig som har ett stort behov av vård och omsorg. Till exempel om du är somatiskt långtidssjuk eller har demenssjukdom och det bedöms att du inte längre kan få dina behov tillgodosedda i hemmet. Några boenden bedrivs av privata utförare. 
  • Korttidsboende – Korttidsplats innebär att du vistas på ett boende under en kortare period. Det kan finnas olika anledningar till att vistas på en korttidsplats.
  • KBAB, trygghetsboende – För dig som har små behov av stöd och hyr en lägenhet av Karlstads bostads AB, det finns trygghetsbovärdar som arbetar inom bostadsområdet för att ge stöd och omsorg. 

Här kan du läsa mer om bland annat kostnader och ansökan om äldreboende i Karlstads kommun.

Vit husfasad med orange tegeltak och grönskande träd till höger och vänster i fotografiet