Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Hitta en boendeform som passar dig

I Karlstads kommuns finns det flera typer av äldreboenden, det här för att du ska kunna hitta en boendeform som passar dig och dina behov. Här kan du läsa om de olika typerna:

  • Trygghetsboende – Riktar sig till dig som fortfarande är ganska självständig, här får du hjälp och stöd via hemtjänstinsatser. Några boenden bedrivs av privata utförare. 
  • Vårdboende – För dig som har större behov av vård och omsorg, till exempel om du är långtidssjuk eller har demenssjukdom. Några boenden bedrivs av privata utförare. 
  • Korttidsboende – Korttidsplats innebär att du vistas på ett boende under en kortare period. Det kan finnas olika anledningar till att vistas på en korttidsplats.
  • Trygghetsboende, KBAB – För dig som har små behov av stöd och hyr en lägenhet av Karlstads bostads AB, det finns trygghetsbovärdar som arbetar inom bostadsområdet för att ge stöd och omsorg. 

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om äldreboende.

Vit husfasad med orange tegeltak och grönskande träd till höger och vänster i fotografiet