Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Jämför äldreboenden

I Karlstads kommun finns det två typer av äldreboenden, för att du ska kunna hitta en boendeform som passar dig och dina behov:

  • Trygghetsboende – Riktar sig i huvudsak till dig som är somatiskt långtidssjuk och när det bedöms att du inte längre kan få dina behov tillgodosedda i hemmet. Här får du hjälp och stöd via hemtjänstinsatser av personal stationerad i boendet. Några boenden bedrivs av privata utförare.
  • Vårdboende – För dig som har ett stort behov av vård och omsorg. Till exempel om du är somatiskt långtidssjuk eller har demenssjukdom och det bedöms att du inte längre kan få dina behov tillgodosedda i hemmet. Några boenden bedrivs av privata utförare.

Filtrera

Urvalet visar 0 träffar

Din sökning matchade inte någon sida