Frödingleden

Upplev naturen och kulturen längs Frödingleden som sträcker sig från Kroppkärrssjön i Karlstad till Alsterdalen. Längs leden finner du fågeltorn, rastplatser och grillplatser.

Vackra vyer
Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
För fågelskådaren
Rik flora
Röd byggnad vid vattnet

Obs! Begränsad framkomlighet på grund av bygge av bro och mötesspår
Frödingleden är officiellt sett inte stängd men under arbetets gång är sträckan mellan Kroppkärrsbäcken och bron vid Välsvikens tågstation inte tillgänglig för allmänheten. Trafikverket anlägger en ny bro över Kroppkärrsbäcken vilket är en del av deras arbete med att bygga en ny mötestation i Välsviken. Under arbetets gång ska bron över Kroppkärrsbäcken användas till byggtrafik. Sträckan mellan Kroppkärrsbäcken och bron vid Välsvikens tågstation är därför inte tillgänglig för allmänheten till hösten 2021 då Trafikverkets projekt är klart. Vi rekommenderar att du tar vägen via Välsviksleden istället, se kartan. 

Olika startpunkter och längder

Du kan starta din promenad på Frödingleden antingen från Kroppkärr eller Örsholmen och leden tar dig till Alsterdalen där du kan avsluta vid Alsters Herrgård, Frödingstenen eller fortsätta och gå naturstigen längs vattnet strax norr om E18.

Startar du vid entré Kroppkärr blir sträckan 5,8 km och startar du vid entré västra Örsholmen blir sträckan 6,4 km. Du kan även välja att starta din promenad på Kroppkärrsleden vid Kroppkärrssjöns badplats och då blir sträckan drygt 9 km lång. Naturstigen som finns norr om E18 är också en del av Frödingleden och är cirka 1,2 km lång.

Leden går genom ett trevligt och vackert närströvområde som är av riksintresse för kulturmiljövården. Här vandrar du förbi platser som förekommer i Gustaf Frödings poesi och skröna, genom naturskog och över betad vänerstrand. Det kulturlandskap du vandrar över är en del i Värmlands litterära verk, och naturen här är mycket vacker och värdefull.

Längs leden finns fyra fågeltorn, flera trevliga rastplatser och tre grillplatser. Del av Kroppkärrsleden är tillgänglighetsanspassad. Från Kroppkärrssjöns badplats fram till Talludden är leden belagd med stenmjöl för att göra det enklare att ta sig fram. Längs stenmjölsstigen finns flera bänkar att vila sig på. Grillplatserna vid Talludden är tillgänglighetsanpassade, liksom de båda fågeltornen. Den tillgänglighetsanpassade delen av leden är 1,2 kilometer lång.

Djur och natur

Vandringen på Frödingleden tar dig genom en omväxlande natur med början vid Kroppkärrsjön med badplats, fågeltorn och fiskebryggor. Leden fortsätter förbi äldre granskog med bronsåldersrösen, lövrika och fuktiga strandskogar längs Vänern, betade strandängar och vidare till Alsterdalen. Fågellivet är intressant både vid Kroppkärrsjön, strandängen nedanför Alsters herrgård och vid Alsternäset, där fågeltorn finns. Här finns bland annat sothöna, tofsvipa, rördrom och skäggdopping. På vår och höst rastar flera arter vadare vid sjöns stränder.

Hitta hit

Kroppkärrssjön ligger centralt i Karlstad tätort, invid väg 240 (Hammaröleden). Alsters herrgård ligger strax öster om Karlstad, invid E18 vid avfart mot Alster. Vid ledens fyra entréer finns parkering och informationstavlor.