Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Kaplansholmen, naturreservat

Kaplansholmen är en ö med rikt fågelliv. Här häckar bland annat mindre hackspett. Ön ligger i den del av Klarälvens aktiva delta som är minst påverkad av mänsklig aktivitet.

Spår av historien
För fågelskådaren
Nås med båt
"

Klarälvens delta är landets största aktiva delta utanför fjällkedjan. Kaplansholmen i östra Karlstad är ett av få områden inom deltat som fram till nutid har haft en relativt opåverkad utveckling. På Kaplansholmen hittar du många mark-, vatten- och våtmarksformer som är typiska för deltan så som levéer, älvvallar, mittbankar, strömfåror och strandvallar.

Djur och natur

På Kaplansholmens centrala delar växer huvudsakligen björkskog med inslag av tall, asp och al. På marken breder stora åretruntgröna mattor av björnmossa och revlummer ut sig. Fågellivet på holmen är rikt och här häckar bland annat mindre hackspett. Området har varit naturreservat sedan 1992. Syftet är att bevara de viktiga geologiska värden som denna aktiva del av Klarälvens delta utgör med dess växter och djur. Området ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk för skydd av värdefulla naturområden.

Hitta hit

Till Kaplansholmen i Klarälven kommer du med egen båt. Området ligger ca 4 km öster om Karlstads centrum, strax innan Klarälven mynnar ut i Vänern. Reservatet sträcker sig även in på fastlandet vid stadsdelarna Örsholmen och Heden.

Om Kaplansholmen på länsstyrelsens webbplats